Geberit ProPlanner softver za planiranjePOUZDANO PLANIRANJE UZ GEBERIT

Geberit ProPlanner softver za planiranje je sofisticirani alat.

Geberit ProPlanner je softver osmišljen tako da odgovara na potrebe instalatera i kompanija koje se bave sanitarnom tehnikom i samostalno planiraju projekte srednjeg i velikog obima.

Moduli za planiranje pokrivaju čitavu sanitarnu tehniku – od vode za piće, odvodnjavanja i instalacionih sistema (Geberit Duofix / Geberit GIS) pa sve do sistema sifonskog odvodnjavanja krovova (Geberit Pluvia).

Moduli za projektovanje

Instalacioni sistemi

Geberit ProPlanner za instalacione sisteme

Brzo, jednostavno i efikasno planiranje instalacionih sistema:

  • Planiranje instalacionih sistema
  • Geberit Duofix i Geberit GIS paleta proizvoda
  • Planiranje pomoću opcije brzog unosa podataka
  • Brzo, jednostavno i efikasno planiranje instalacionih sistema
  • Funkcija izvoza za detaljno planiranje 3D modula
  • CAD interfejs za izvoz (Autodesk® RealDWG®)
  • Najnovija regulativa i Geberit proizvodi
  • Kalkulacija u skladu sa Geberit direktivama i regulativama
  • Automatski generisana lista materijala, delova, ponuda i specifikacija
  • Automatski generisani crteži osnove, preseka i instalacija

PREUZIMANJE SOFTVERA I LICENCE

licence za softver

Nakon što preuzmete Geberit ProPlanner softver i registrujete se prvi put, dobićete ključ sa licencom koja će vam omogućiti da otključate modul za instalacione sisteme i koristite ga besplatno.

Šematski prikaz za cevne sisteme, detaljno 3D planiranje, odvodnjavanje krova i moduli za otpadne vode moraju se kupiti. Nakon treninga za korišćenje softvera, Geberit će svim učesnicima omogućiti besplatno korišćenje softvera za planiranje. Za dodatne informacije i licence, kontaktirajte svoje lokalno Geberit predstavništvo ili konsultanta iz oblasti prodaje.

Sa kompanijskom licencom možete preuzeti i aktivirati Geberit ProPlanner u svojoj firmi koliko god puta želite. Softver je besplatan za sve praktikante i obrazovne institucije.

PREUZIMANJE SOFTVERA

Preuzmite najnoviju verziju Geberit ProPlanner softvera za planiranje.

Geberit ProPlanner download

Zahtevi

Pre preuzimanja sftvera za planiranje, proverite neophodne zahteve,

 MinimumPreporučeno
Operativni sistemWindows 8.1
Windows 10 (od 1809)
Windows 10 (od 1809)
ProcesorIntel ili AMD procesor sa više jezgraIntel ili AMD procesor sa više jezgra
RAM2 GB4 GB
Memorija hard diska3 GB6 GB
Grafička kartica64 MB, DirectX 9256 MB, DirectX 9
Ekran1280 piksela horizontalna rezolucija , 900 piksela vertikalna rezolucija1920 piksela horizontalna rezolucija / 1080 piksela vertikalna rezolucija
96 dpi (rezolucija ekrana) preporučeno
Online usloviPotreban pristup internetu
Važeća mejl adresa
Sistemske komponenteUključeno u ponudu i automatski instalirano:
- Microsoft .NET 4.7
- Microsoft DirectX 9

TRENING ZA KORIŠĆENJE SOFTVERA

U cilju što efikasnijeg korišćenja Geberit ProPlanner modula, organizujemo specijalne seminare kao i individualne treninge za korišćenje softvera na vašoj lokaciji i u vašoj regiji.

Linkovi

Geberit ProPlanner preuzimanje:

Software download
Training manuals