Zakonske napomene

Geberit se raduje vašoj poseti ovim internet stranicama i interesovanju za proizvode i sisteme kompanije Geberit. Obratite pažnju na sledeće zakonske napomene.

Zaštita privatnosti

Bezbednost vaših ličnih podataka je od ključnog značaja za kompaniju Geberit. Podatke koji nam se dostavljaju tretiramo savesno, strogo poverljivo i uz uvažavanje zakonskih odredbi. U našoj izjavi o zaštiti privatnosti informišemo vas na transparentan način koje podatke prikupljamo, obrađujemo i čuvamo i u koju svrhu.

Autorska prava

© Copyright Geberit. Sva prava zadržana. Svi tekstovi, slike, grafike, animacije, video snimci, zvukovi i druga dela, kao i njihov raspored na veb stranici, podležu zaštiti autorskih prava i drugih zakona za zaštitu.

Sadržaj ove veb stranice ne sme da se kopira, dostavlja, menja ili stavlja na raspolaganje trećim licima u komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Geberit. Skrećemo pažnju da određene slike sa veb stranice podležu autorskim pravima trećih lica.

Prava na zaštitne oznake

Ukoliko nije drugačije navedeno, svi zaštitni znaci na ovoj veb stranici su zakonski zaštićeni za kompaniju Geberit. To posebno važi za zaštitne oznake, logotipe i ambleme.

Licence

Kompanija Geberit želi da vam se predstavi putem inovativne i informativne veb stranice. Zaštićeno je intelektualno vlasništvo na veb stranici, kao što su patenti, oznake i autorska prava. Preko ove veb stranice se, ukoliko nije izričito drugačije regulisano, ne dodeljuju licence za korišćenje intelektualnog vlasništva kompanije Geberit ili trećih lica.

Odgovornost

Kompanija Geberit priprema i ažurira sadržaje prikazane na našoj veb stranici sa najvećom mogućom pažnjom. Ipak, ne može da se preuzme garancija za tačnost, ažuriranost i celovitost sadržaja koji se stavljaju na raspolaganje. Bilo kakva odgovornost za štete koje su direktno ili indirektno nastale kao posledica korišćenja ove veb stranice se isključuje u onoj meri u kojoj je to zakonski moguće.

Ovo ograničenje odgovornosti ne važi u slučaju ugrožavanja života, tela i zdravlja, kao i kod uzroka štete koji se zasnivaju na namernoj ili nepromišljenoj povredi obaveze kompanije Geberit.

Ukoliko se na ovoj veb stranici upućuje na internet stranice trećih lica ili povezuje sa njima, kompanija Geberit ne preuzima odgovornost za njihovo funkcionisanje (posebno nepostojanje virusa) i njihove sadržaje.