Izjava o zaštiti podataka | Geberit Srbija

Izjava i napomene o zaštiti podataka za klijente, dobavljače i druge poslovne partnere

1. Područje važenja

1.1 Zaštita vaših ličnih podataka nam je važna. Ova izjava o zaštiti podataka treba da informiše kako korisnike ponude kompanije Geberit na internetu, posebno sa veb stranice(a) kompanije Geberit („veb stranica“) tako i klijente, dobavljače i druge poslovne partnere o obradi ličnih podataka koje vrše Geberit društva u EU, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji i Norveškoj. Iz tog razloga ne moraju svi delovi ove informacije da se odnose na vas.

1.2 Lični podaci u smislu ove izjave o zaštiti podataka su svi podaci koji se odnose na vas lično ili koji se mogu dovesti u vezu sa vama, kao što su ime, adresa ili adrese e-pošte.

2. Odgovorno lice

2.1 Operator Geberit veb stranice koju ste posetili, a time i odgovorno lice je Geberit društvo, koje je navedeno u impresumu na veb stranici.

2.2 Nadalje, odgovorno lice za obradu vaših ličnih podataka je Predstavništvo za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, Vojvode Skoljanca 24, 11000 Beograd.

3. Referent za zaštitu podataka

Sa našom službom za zaštitu podataka, uključujući referenta za zaštitu podataka, možete stupiti u kontakt na dataprotection@geberit.com ili putem poštanske adrese sa naznakom „Zaštita podataka“.

U kompaniji Geberit prodaja d.o.o. svesni smo važnosti zaštite ličnih podataka. Ukoliko imate pitanja vezana za zaštitu ili obradu ličnih podataka, možete kontaktirati direktno našeg referenta za zaštitu podataka, na mail adresu i broj telefona u nastavku:

Jana Lenzen
KREMER Rechtsanwälte
Disch-Haus
Brückenstraße 21
50667 Köln Germany
e-mail: DPO@geberit.com
T: +49 221 27141874

4. Automatizovano prikupljanje i obrada podataka na Geberit veb stranicama

Naše veb stranice koriste tehnologije i alate koji su objašnjeni u nastavku. Ukoliko su oni opcioni i ne želite njihovo korišćenje, za svaki alat navodimo i različite mogućnosti i podešavanja za sprečavanje njihovog korišćenja.

4.1 Datoteke evidencije na serveru

4.1.1 Kao i na svakoj veb stranici, naš server automatski i privremeno prikuplja podatke u datotekama evidencije na serveru koji se prosleđuju preko pregledača, osim ako to niste deaktivirali. Ako želite da pregledate našu veb stranicu, prikupljamo sledeće podatke, koji su nam potrebni iz tehničkih razloga da bismo vam prikazali naše veb stranice i garantovali stabilnost i bezbednost:

 • IP adresa računara sa kojeg se šalje upit
 • upit za podatke klijenta
 • šifra http odgovora
 • internet stranica, sa koje nas posećujete (referentni URL),
 • vreme upita na serveru
 • tip i verzija pregledača
 • korišćeni operativni sistem računara sa kojeg se šalje upit

4.1.2 Nema evaluacije ovih podataka o prijavi na server koji su povezani sa ličnošću. Ukoliko gorenavedene informacije sadrže lične podatke (naročito IP adresu), pravnu osnovu za njihovo prikupljanje predstavlja član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Naš opravdani interes je da obezbedimo pravilno funkcionisanje naših veb stranica. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o proceni interesa koja se obavlja prema članu 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka, obratite nam se putem kontakt podataka koji su navedeni pod brojem 2. Privremeno čuvanje vaših ličnih podataka sa naše strane je potrebno da bi se omogućilo prikazivanje veb stranice na vašem računaru. U tu svrhu moraju da se sačuvaju vaši lični podaci za vreme trajanje sesije. Čuvanje vaših ličnih podataka u datotekama evidencije se vrši da bi se osigurala funkcionalnost veb stranice. Osim toga, vaši lični podaci nam služe da obezbedimo sigurnost naših informaciono-tehničkih sistema. Ne vrši se nikakva drugačija obrada vaših ličnih podataka. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. U slučaju prikupljanja vaših ličnih podataka u svrhu pripreme veb stranice, to je slučaj čim napustite veb stranicu. U slučaju čuvanja vaših ličnih podataka u datotekama evidencije, oni se brišu najkasnije nakon 14 dana. Ako se vrši čuvanje izvan toga, onda se vaši lični podaci anonimiziraju, tako da njihova dodela više nije moguća.

4.2 Unapređenje komfora, optimizacija veb stranice, analiza ponašanja korisnika i prikazivanje personalizovane reklame

4.2.1 Pravna osnova za čuvanje informacija na vašem računaru ili mobilnom uređaju ili pristup informacijama koje su već uskladištene na vašem računaru ili mobilnom uređaju je vaša saglasnost u skladu sa nacionalnim zakonima koji primenjuju Direktivu 2002/58/EC (Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama). Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru primene kolačića, te sličnih tehnologija kao što su pikseli, tagovi, veb bubice, otisak prsta pregledača itd. („Tracking Cookies“) u svrhu unapređenja komfora, optimizacije veb stranice, analize ponašanja korisnika i prikazivanja personalizovane reklame nakon povezivanja sa vašim ugovornim matičnim podacima i vašom istorijom kupovine predstavlja saglasnost koju ste dali u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka.

4.2.2 Obrada vaših ličnih podataka nam omogućava optimizaciju pristupačnosti naše veb stranice korisnicima, kao i podsticanje plasmana i prodaje roba ili usluga.

4.2.3 Vaši lični podaci će biti izbrisani čim opozovete vašu izjavu o saglasnosti ili kada vaši lični podaci više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade.

4.2.4 Pregled reklamnih kolačića koji su primenjeni na našoj veb stranici možete da pronađete na www.geberit.rs/smernice-za-kolacice. Isti možete pronaći u dnu početne stranice. Tamo možete podesiti podešavanja kolačića na našem sajtu u svakom trenutku: Vašu izjavu o saglasnosti za obradu ličnih podataka u okviru primene kolačića za praćenje možete da opozovete u svakom trenutku u budućnosti tako što ćete postupiti na sledeći način:

(1) Izmena podešavanja za saglasnost na našoj veb stranici

Na našoj veb stranici vam nudimo mogućnost da na jednostavan način opozovete obradu vaših ličnih podataka u okviru primene kolačića za praćenje. U tu svrhu možete ponovo da pozovete baner za kolačiće preko veze u okviru „Podnožja“ naše veb stranice („Izmena podešavanja kolačića“).

Vašim opozivom se na računar postavlja još jedan dodatni kolačić koji nam signalizira da ne koristimo kolačiće za praćenje. Ako izbrišete odgovarajući kolačić, prilikom sledećeg pozivanja naše veb stranice će se od vas ponovo zatražiti davanje izjave o saglasnosti.

(2) Izmena podešavanja pregledača

Alternativno, izmenom podešavanja vašeg pregledača možete uopšteno da deaktivirate ili ograničite prenos kolačića. Već sačuvane kolačiće možete uvek da izbrišete. To može da se vrši i automatski. Ako se deaktiviraju kolačići koji su neophodni za našu veb stranicu sa tehničkog aspekta, onda postoji mogućnost da se ne mogu koristiti sve funkcije veb stranice u punom opsegu.

(3) Google Analytics

Kao deo integracije Google analitike, koristimo takozvano „označavanje na strani servera“. U ovom slučaju, server se prebacuje sa naše strane između našeg prikupljanja i prenosa Google-u. Ovo osigurava da se lični podaci ne prenose Google-u.

Ako želite da deaktivirate Google Analytics, pozovite ispod navedenu stranicu i instalirajte dodatak za deaktiviranje Google Analytics u vašem pregledaču. Ovaj dodatak nalaže Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics,js i dc.js) da na web stranici ne prikuplja vaše lične podatke.

Detaljnije informacije o uslovima korišćenja i zaštiti podataka možete da pronađete na:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html odnosno na

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

4.3 Google Adwords

4.3.1 Koristimo ponudu Google Adwords (uklj. Google Adwords Remarketing) da bismo pomoću marketinških sredstava (takozvanih Google Adwords) na eksternim veb stranicama skrenuli pažnju na naše atraktivne ponude. Na osnovu podataka iz promotivnih kampanji možemo da utvrdimo u kojoj meri su bile uspešne pojedine promotivne mere. Ovaj alat koristimo za prikazivanje reklama koje su zanimljive za vas, kao i da bismo vam našu veb stranicu učinili zanimljivijom i da bismo došli do odgovarajućeg obračuna troškova reklama.

4.3.2 Ova reklamna sredstva Google isporučuje preko takozvanih „Ad Server-a“ (servera za oglašavanje). Za to koristimo Ad Server kolačiće, preko kojih mogu da se mere specifični parametri za određivanje uspešnosti, kao što su prikazivanje oglasa ili klikovi korisnika. Ukoliko preko Google oglasa dospete na našu veb stranicu, Google Adwords memoriše kolačić na vašem računaru. Po pravilu, ti kolačići prestaju da važe posle 90 dana i ne služe za vašu ličnu identifikaciju. Uz taj kolačić se, po pravilu, kao analitičke vrednosti memorišu jedinstveni ID kolačića, broj prikazanih reklama po plasmanu (učestalost), poslednja prikazana reklama (relevantna za Post-View konverzije), kao i Opt-out informacije (znak da korisnik više ne želi da prima oglase).

4.3.3 Ovi kolačići omogućavaju da Google ponovo prepozna vaš internet pregledač. Ako korisnik poseti određene stranice Adwords klijenta i ako nije istekao kolačić koji je sačuvan na njegovom računaru, Google i klijent mogu da vide da je korisnik kliknuo na oglas i da je preusmeren na tu stranicu. Svakom Adwords klijentu dodeljuje se poseban kolačić. Na taj način Adwords klijenti ne mogu da prate kolačiće preko veb stranice. U navedenim merama promocije mi sami ne prikupljamo lične podatke. Google nam stavlja na raspolaganje samo statističke analize. Na osnovu tih analiza možemo da prepoznamo koje od primenjenih mera promocije su posebno efikasne. Ne dobijamo dodatne podatke na osnovu korišćenja reklamnih sredstava i ne možemo da identifikujemo korisnike na osnovu ovih informacija.

4.3.4 Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru primene ponude „Google Adwords“ predstavlja saglasnost koju ste dali u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim opozovete vašu izjavu o saglasnosti ili kada vaši lični podaci više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. Odgovarajući kolačići se, po pravilu, brišu nakon 90 dana.

4.3.5 Pregled reklamnih kolačica koji su primenjeni na našoj veb stranici u kontekstu usluge Google Adwords možete da pronađete na www.geberit.rs/smernice-za-kolacice. Ovaj odeljak ćete pronaći na dnu početne strance. Tamo možete da opozovete pristanak za obradu vaših ličnih podataka od strane Google Adwords u bilo kom trenutku.

4.4 DoubleClick by Google

4.4.1 Naše veb stranice koriste alat DoubleClick by Google. DoubleClick primenjuje kolačiće da bi korisnicima bili prikazani relevantni oglasi, koji doprinose poboljšanju izveštaja o učinku kampanje ili da bi se – pri aktiviranju funkcije Frequency Capping – izbeglo da korisnik više puta vidi iste oglase. Preko ID-a kolačića Google registruje koji oglasi se uključuju u kom pregledaču i tako može da spreči da se pojavljuju više puta. Osim toga, DoubleClick može pomoću ID-a kolačića da registruje tzv. konverzije, koje se su povezane sa pitanjima u okviru oglasa. To je slučaj ako korisnik vidi DoubleClick oglas i kasnije preko istog pregledača pozove veb stranicu oglašavača i na njoj nešto kupi. Prema Google-u, DoubleClick kolačići ne sadrže lične informacije.

4.4.2 Na osnovu primenjenih alata Google Adwords i DoubleClick by Google, vaš pregledač automatski uspostavlja direktnu vezu sa Google-ovim serverom. Nemamo nikakav uticaj na obim i dalju upotrebu podataka, koje Google prikuplja pomoću ovog alata i informišemo vas stoga na osnovu naših saznanja: Integrisanjem usluge DoubleClick, Google dobija informaciju da ste pozvali odgovarajući deo naše internet prezentacije ili ste kliknuli neki naš oglas. Ukoliko ste registrovani za neku od Google-ovih usluga, Google može da tu posetu poveže sa vašim nalogom. Čak i ako niste registrovani na Google-u, odnosno niste se ulogovali, postoji mogućnost da Google prepozna vašu IP adresu i da je sačuva.

4.4.3 Dodatne informacije o DoubleClick by Google možete dobiti na https://www.doubleclickbygoogle.com/ kao i o zaštiti podataka na Google-u uopšteno: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.4.4 Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru primene ponude „DoubleClick by Google“ predstavlja saglasnost koju ste dali u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim opozovete vašu izjavu o saglasnosti ili kada vaši lični podaci više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade.

4.4.5 Pregled reklamnih kolačica koji su primenjeni na našoj veb stranici u kontekstu usluge Google DoubleClick možete da pronađete na www.geberit.rs/smernice-za-kolacice. Nalaze se na dnu početne stane. Postoji više načina da ne učestvujete u uslugama Google Adwords i DoubleClick:

Učešće u uslugama Google Adwords i DoubleClick možete da onemogućite na različite načine: Vašu izjavu o saglasnosti za obradu ličnih podataka u okviru primene Google DoubleClick možete da opozovete bilo kada ubuduće, tako što ćete ponovo pozvati naš baner za kolačiće preko podnožja na našoj početnoj strani i prilagoditi vaša podešavanja na odgovarajući način.

 • odgovarajućim podešavanjem vašeg pregledača; naročito sakrivanje kolačića trećih lica vodi do toga da ne dobijate oglase trećih lica;
 • deaktiviranjem kolačića za praćenje konverzije, tako što ćete pregledač podesiti tako da budu blokirani kolačići sa domena „https://adwords.google.com/home/“, https://adssettings.google.com, pri čemu se ovo podešavanje briše, ako izbrišete kolačiće;
 • deaktiviranjem reklama koje mogu biti od interesa onih ponuđača koji su deo samoregulatorne kampanje „About Ads“, preko linka http://www.aboutads.info/choices, pri čemu se ovo podešavanje briše, ako izbrišete kolačiće;
 • trajnim deaktiviranjem u vašim pregledačima Firefox, Internet Explorer ili Google Chrome preko linka http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozoravamo vas da u ovom slučaju nećete biti u mogućnosti da u potpunosti koristite sve funkcije ove ponude.


4.5 AppNexus, Adform, Plista, Sizmek

4.5.1 Naše veb stranice takođe koriste i alate AppNexus, Adform, Plista i Sizmek:

4.5.2 Ovi alati primenjuju kolačiće da bi korisniku bili prikazani relevantni oglasi, koji doprinose poboljšanju izveštaja o učinku kampanje ili da bi se izbeglo da korisnik više puta vidi iste oglase. Preko ID kolačića alati registruju koji oglasi se uključuju u kom pregledaču i ako je aktivirana funkcija Frequency Capping mogu da spreče da se oglasi pojavljuju više puta. Prema tvrdnjama eksternih provajdera, kolačići alata ne sadrže lične informacije.

4.5.3 Na osnovu korišćenih alatki, vaš pregledač automatski uspostavlja direktnu vezu sa serverom odgovarajućeg eksternog ponuđača. Nemamo nikakav uticaj na obim i dalju upotrebu podataka, koji se prikupljaju pomoću ovog alata i informišemo vas stoga na osnovu naših saznanja: Integrisanjem ovih alata, eksterni provajderi dobijaju informaciju da ste pozvali odgovarajući deo naše internet prezentacije ili ste kliknuli na neki naš oglas.

4.5.4 Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru primene alata predstavlja saglasnost koju ste dali u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obrada vaših ličnih podataka nam omogućava podsticanje plasmana i prodaje roba ili usluga. U vezi sa tim, koristimo kolačiće koji prikazuju za vas relevantne oglase i doprinose poboljšanju izveštaja o učinku kampanje. Osim toga, upotrebom odgovarajućih kolačića se onemogućava da više puta pogledate iste oglase. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim opozovete vašu izjavu o saglasnosti ili kada vaši lični podaci više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade.

4.5.5 Dodatne informacije o alatima navedenim pod ovom cifrom možete dobiti na https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.5.6 Učešće u uslugama AppNexus, Adform, Plista i Sizmek možete da onemogućite na različite načine:

4.5.7 Pregled reklamnih kolačica koji su primenjeni na našoj veb stranici u kontekstu prethodno opisanih alata“ možete da pronađete na www.geberit.rs/smernice-za-kolacice. Nalazi se na dnu početne strane. Vašu izjavu o saglasnosti za obradu vaših ličnih podataka možete da opozovete bilo kada ubuduće, tako što ćete ponovo pozvati naš baner za kolačiće preko podnožja na našoj početnoj strani i prilagoditi vaša podešavanja na odgovarajući način.

 • odgovarajućim podešavanjem programa vašeg pregledača, naročito sakrivanje kolačića trećih lica vodi do toga da ne dobijate oglase trećih lica;
 • deaktiviranjem kolačića za praćenje konverzije, tako što ćete pregledač podesiti tako da kolačići sa domena www.appnexus.com, www.themig.com, „https://site.adform.com“, .plista.com, „www.sizmek.com“ budu blokirani;
 • deaktiviranjem reklama koje mogu biti od interesa onih ponuđača koji su deo samoregulatorne kampanje „About Ads“, preko linka http://www.aboutads.info/choices, pri čemu se ovo podešavanje briše, ako izbrišete kolačiće;
 • trajnim deaktiviranjem u vašim pregledačima Firefox, Internet Explorer ili Google Chrome preko linka http://www.google.com/settings/ads/plugin. Međutim, upozoravamo vas da u ovom slučaju eventualno nećete biti u mogućnosti da u potpunosti koristite sve funkcije naših veb stranica.

4.6 Facebook Custom Audiences

4.6.1 Osim toga, naše veb stranice koriste funkciju remarketinga „Custom Audiences“ kompanije Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Na taj način, korisnicima naših veb stranica se pri posećivanju društvene mreže Facebook ili drugih veb stranica, koje takođe koriste taj postupak, prikazuju reklame koje im mogu biti zanimljive („Facebook-Ads“). Koristimo ovaj alat da bismo vam prikazali reklame koje su vam zanimljive i da bismo za vas naše veb stranice učinili interesantnijom.

4.6.2 Na osnovu korišćene marketinške alatke, vaš pregledač automatski uspostavlja direktnu vezu sa Facebook serverom. Nemamo nikakav uticaj na obim i dalju upotrebu podataka, koje Facebook prikuplja pomoću ovog alata i informišemo vas stoga na osnovu naših saznanja: Integrisanjem usluge Facebook Custom Audiences, Facebook dobija informaciju da ste pozvali odgovarajuću veb stranicu u okviru naše internet prezentacije ili ste kliknuli na neki naš oglas. Ukoliko ste registrovani za neku od Facebook-ovih usluga, Facebook može da tu posetu poveže sa vašim nalogom. Čak i ako niste registrovani na Facebook-u odnosno niste se ulogovali, postoji mogućnost da Facebook prepozna vašu adresu i druge elemente identifikacije i da ih sačuva.

4.6.3 Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru funkciju remarketinga „Custom Audiences“ kompanije Facebook Inc. predstavlja saglasnost koju ste dali u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obrada vaših ličnih podataka putem funkcije remarketinga „Custom Audiences“ nam omogućava podsticanje plasmana i prodaje roba ili usluga. Koristimo ovaj alat da bismo vam prikazali reklame koje su vam zanimljive i da bismo za vas naše veb stranice učinili interesantnijom. Zahvaljujući ovom alatu, pri posećivanju društvene mreže Facebook ili drugih veb stranica, koje takođe koriste taj postupak, prikazuju vam se reklame koje mogu biti zanimljive („Facebook-Ads“).

4.6.4 Vaši lični podaci će biti izbrisani čim opozovete vašu izjavu o saglasnosti ili kada vaši lični podaci više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade.

4.6.5 Pregled reklamnih kolačica koji su primenjeni na našoj veb stranici u kontekstu funkcije „Facebook Custom Audience“ možete da pronađete na www.geberit.rs/smernice-za-kolacice. Nalazi se na dnu početne strane. Vašu izjavu o saglasnosti za obradu vaših ličnih podataka u kontekstu funkcije „Facebook Custom Audience“ možete da opozovete bilo kada ubuduće, tako što ćete ponovo pozvati naš baner za kolačiće preko podnožja na našoj početnoj strani i prilagoditi vaša podešavanja na odgovarajući način.

4.6.6 Deaktiviranje funkcije „Facebook Custom Audiences“ je, osim toga, moguće preko odgovarajućeg podešavanja vašeg pregledača ili za prijavljene korisnike na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.6.7 Dodatne podatke o obradi podataka putem Facebook-a možete dobiti na https://www.facebook.com/about/privacy.

4.7 Pinterest-Tag

4.7.1 Osim toga, naša veb stranica koristi praćenje konverzije „Pinterest-Tag” kompanije Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska. Na taj način, korisnicima naših veb stranica se pri posećivanju Pinterest-a ili drugih veb stranica, koje takođe koriste taj postupak, prikazuju reklame koje im mogu biti zanimljive. Koristimo ovaj alat da bismo vam prikazali reklame koje su vam zanimljive i da bismo za vas našu veb stranicu učinili interesantnijom.

4.7.2 Na osnovu korišćenih marketinških alatki, vaš pregledač automatski uspostavlja direktnu vezu sa Pinterest serverom. Nemamo nikakav uticaj na obim i dalju upotrebu podataka, koje Pinterest prikuplja pomoću ovog alata i, stoga, informišemo vas na osnovu naših saznanja: Integrisanjem usluge Pinterest-Tag, Pinterest dobija informaciju da ste pozvali odgovarajuću veb stranicu u okviru naše internet prezentacije ili ste kliknuli na neki naš oglas. Ukoliko ste registrovani za neku od usluga Pinterest-a, Pinterest može da tu posetu poveže sa vašim nalogom. Čak i ako niste registrovani na Pinterest-u odnosno niste se prijavili, postoji mogućnost da Pinterest prepozna vašu IP adresu i druge elemente identifikacije i da ih sačuva.

4.7.3 Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru praćenja konverzije „Pinterest-Tag“ predstavlja saglasnost koju ste dali u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obrada vaših ličnih podataka putem praćenja konverzije „Pinterest-Tag“ nam omogućava podsticanje plasmana i prodaje roba ili usluga. Koristimo ovo praćenje konverzije da bismo vam prikazali reklame koje su vam zanimljive i da bismo za vas naše veb stranice učinili interesantnijom. Zahvaljujući konverziji praćenja, pri posećivanju društvene mreže Pinterest ili drugih veb stranica, koje takođe koriste taj postupak, prikazuju vam se reklame koje mogu biti zanimljive. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim opozovete vašu izjavu o saglasnosti ili kada vaši lični podaci više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade.

4.7.4 Pregled primenjenih kolačića koji se koriste u svrhu konverzije praćenja preko funkcije „Pinterest Tag“ možete pronaći na www.geberit.rs/smernice-za-kolacice. Nalazi se na dnu početne strane. Vašu izjavu o saglasnosti za obradu vaših ličnih podataka u svrhu konverzije praćenja preko funkcije „Pinterest Tag“ možete da opozovete bilo kada ubuduće, tako što ćete ponovo pozvati naš baner za kolačiće preko podnožja na našoj početnoj strani i prilagoditi vaša podešavanja na odgovarajući način.

4.7.5 Deaktiviranje funkcije „Pinterest-Tag“ je, osim toga, moguće preko odgovarajućeg podešavanja vašeg pregledača ili za prijavljene korisnike na https://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest.

4.7.6 Dodatne podatke o obradi podataka putem Pinterest-a možete dobiti na https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

4.8 LinkedIn Insight-Tag

4.8.1 Osim toga, naše veb stranice koriste praćenje konverzije „Insight-Tag“ kompanije LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska. Na taj način, korisnicima naših veb stranica se pri posećivanju društvene mreže LinkedIn ili drugih veb stranica, koje takođe koriste taj postupak, prikazuju reklame koje im mogu biti zanimljive („LinkedIn-Ads“). Koristimo ovaj alat da bismo vam prikazali reklame koje su vam zanimljive i da bismo za vas naše veb stranice učinili interesantnijom.

4.8.2 Na osnovu korišćene marketinške alatke, vaš pregledač automatski uspostavlja direktnu vezu sa LinkedIn serverom. Nemamo nikakav uticaj na obim i dalju upotrebu podataka, koje LinkedIn prikuplja pomoću ovog alata i, stoga, vas informišemo na osnovu naših saznanja: Integrisanjem usluge LinkedIn Insight-Tags, LinkedIn dobija informaciju da ste pozvali odgovarajuću veb stranicu u okviru naše internet prezentacije ili ste kliknuli na neki naš oglas. Ukoliko ste registrovani za ovu LinkedIn uslugu, LinkedIn može da tu posetu poveže sa vašim nalogom. Čak i ako niste registrovani na LinkedIn-u odnosno niste se prijavili, postoji mogućnost da LinkedIn prepozna vašu IP adresu i druge elemente identifikacije i da ih sačuva.

4.8.3 Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru praćenja konverzije „Insight-Tag“ predstavlja saglasnost koju ste dali u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obrada vaših ličnih podataka nam omogućava podsticanje plasmana i prodaje roba ili usluga. Koristimo ovaj alat da bismo vam prikazali reklame koje su vam zanimljive i da bismo za vas naše veb stranice učinili interesantnijom. Zahvaljujući ovom alatu, pri posećivanju društvene mreže LinkedIn ili drugih veb stranica, koje takođe koriste taj postupak, prikazuju vam se reklame koje mogu biti zanimljive („LinkedIn-Ads“).

4.8.4 Pregled primenjenih kolačića koji se koriste u svrhu konverzije praćenja preko funkcije „Insight-Tag“ možete pronaći na www.geberit.rs/smernice-za-kolacice. Nalazi se na dnu početne strane. Vašu izjavu o saglasnosti za obradu vaših ličnih podataka u svrhu konverzije praćenja preko funkcije „Insight-Tag“ možete da opozovete bilo kada ubuduće, tako što ćete ponovo pozvati naš baner za kolačiće preko podnožja na našoj početnoj strani i prilagoditi vaša podešavanja na odgovarajući način.

4.8.5 Deaktiviranje funkcije „Insight-Tag“ je, osim toga, moguće preko odgovarajućeg podešavanja vašeg pregledača ili za prijavljene korisnike na https://www.linkedin.com/psettings/advertising-data.

4.8.6 Dodatne podatke o obradi podataka putem Facebook-a možete dobiti na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_privacy-policy.

4.9 Google Maps

4.9.1 Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru povezivanja Google Maps predstavlja član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka.

4.9.2 Obrada vaših ličnih podataka u okviru povezivanja Google Maps vam služi za lakše pronalaženje naših lokacija, a nama za prikaz dokumentacije u jedinstvenom pismu na našoj veb stranici. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za naše gore navedene svrhe. U našem slučaju, to se dešava nakon 12 meseci.

4.9.3 U svakom trenutku možete promeniti postavke kolačića, koje se nalaze na dnu naše početne strane. Ako ne želite da Google Maps prikuplja vaše lične podatke, možete da izvršite podešavanja vašeg pregledača (npr. instalacija priključaka ili dodataka) koja će onemogućiti prenos ličnih podataka na server kompanije Google. Ukoliko vaš server ne podržava Google Maps, nema pristupa Google serveru.

Detaljnije informacije o uslovima korišćenja i zaštiti podataka možete da pronađete na: https://developers.google.com/fonts/faq odnosno na http://www.google.com/intl/sr-RS/privacy/

4.10 Geberit Aqua Clean Blog

4.10.1 Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru funkcije za komentare i blog u našem Geberit AquaClean blogu predstavlja član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obrada vaših ličnihg podataka u okviru funkcije za komentare i blog u našem Geberit AquaClean blogu služi u svrhu omogućavanja transparentne i individualne komunikacije između vas i nas. Osim toga, vaše lične podatke obrađujemo kako bismo se, u slučaju objavljivanja nezakonitih komentara, zaštitili od zahteva trećih lica za odgovornost. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. U našem slučaju, to se dešava nakon 10 godina.

4.10.2 Imate mogućnost da u svakom trenutku opozovete obradu vaših ličnih podataka za ubuduće u okviru funkcije za komentare i blog. Mi ćemo tada komentar obrisati sa našeg Geberit AquaClean bloga odnosno isti nećemo objavljivati.

4.11 LiveChat

4.11.1 Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru pripreme funkcije „Geberit LiveChat“ predstavlja vaša saglasnost koju ste dali u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka.

4.11.2 Putem funkcije „Geberit LiveChat“ želimo da vam ponudimo mogućnost da stupite u kontakt sa nama brzo i jednostavno putem elektronske funkcije ćaskanja. Ako želite da koristite ovu ponudu, svrha za obradu vaših ličnih podataka je obrazložena samim stavljanjem ove funkcije na raspolaganje. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. To je, po pravilu, slučaj tri godine nakon obrade vašeg zahteva.

4.11.3 U svakom trenutku imate mogućnost da opozovete vašu saglasnost u svrhu korišćenja funkcije „Geberit LiveChat“ za ubuduće. U tom slučaju funkciju LiveChat više ne možete da koristite. Svi lični podaci koji su prikupljeni u okviru korišćenja funkcije ćaskanja će biti izbrisani u ovom slučaju.

4.12 ChatBot

4.12.1 Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru pripreme funkcije „ChatBot“ predstavlja vaša saglasnost koju ste dali u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka.

4.12.2 Putem funkcije „ChatBot“ želimo da vam ponudimo mogućnost da brzo i jednostavno dobijete odgovore na vaša pitanja putem automatske mašine za ćaskanje. Ako, ipak, želite da stupite u kontakt sa našom korisničkom službom i izaberete rubriku „Nastavi ćaskanje“, onda ćete biti direktno preusmereni iz ChatBot-a u funkciju LiveChat. Alternativno možete da izaberete uspostavljanje kontakta putem e-pošte ili telefonskim putem.

Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. To je, po pravilu, slučaj 90 dana nakon obrade vašeg zahteva.

4.12.3 U svakom trenutku imate mogućnost da opozovete vašu saglasnost u svrhu korišćenja funkcije „ChatBot“ za ubuduće. U tom slučaju funkciju ChatBot više ne možete da koristite. Svi lični podaci koji su prikupljeni u okviru korišćenja funkcije ćaskanja će biti izbrisani u ovom slučaju.

4.13 Video centar

4.13.1 Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka koji se obrađuju prilikom povezivanja naših video snimaka, predstavlja član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka.

4.13.2 Obrada vaših ličnih podataka prilikom pripreme video centra služi za primamljiv i jedinstven prikaz video sadržaja na našoj veb stranici, nezavisno od vašeg krajnjeg uređaja.

4.13.3 Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu neophodni za postizanje svrhe njihove obrade. To je slučaj najkasnije nakon završetka vaše posete na našoj veb stranici.

4.13.4 Obrada ličnih podataka koji se obrađuju u svrhu povezivanja video centra je nužno potrebna. Dakle, za vas ne postoji mogućnost opoziva.

4.14 YouTube

4.14.1 Mi koristimo video platformu „YouTube“ preduzeća YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, SAD (u nastavku: „You Tube“), preduzeće Google Inc. da bismo garantovali primaljiv i jedinstven prikaz video sadržaja na našoj veb stranici, nezavisno od vašeg krajnjeg uređaja. To radimo u režimu proširene zaštite podataka. Ako niste dali saglasnost za kolačić već prilikom posete veb stranici, onda YouTube neće prikupljati podatke prilikom posete veb stranici. Tek kada želite da pustite video snimak i date saglasnost za kolačić, vrši se prenos vaših podataka na YouTube (kao što su IP adresa, stranica sa koje se upućuje, informacije o uređaju (pregledač, tip uređaja), pozivani video snimak). Sa naše strane prikupljamo i čuvamo podatke o tome da li ste pustili i koji video snimak da bismo mogli da vam ponudimo prilagođenu uslugu.

4.14.2 Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu neophodni za postizanje svrhe njihove obrade.

4.14.3 Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka predstavlja saglasnost koju ste dali u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. U svakom trenutku možete opozvati svoju saglasnost. Obratite se nama u tu svrhu putem gore navedenih mogućnosti za kontakt. Opozivanje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja je izvršena na osnovu saglasnosti.

4.14.4 Mi nemamo nikakav uticaj na obradu podataka koju vrši YouTube. Dodatne informacije o obradi podataka od strane YouTube-a možete dobiti na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

4.15 Vimeo

4.15.1 Mi koristimo video platformu „Vimeo“ preduzeća Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SAD (u nastavku: „Vimeo“) da bismo garantovali primaljiv i jedinstven prikaz video sadržaja na našoj veb stranici, nezavisno od vašeg krajnjeg uređaja. Ako niste dali saglasnost za kolačić već prilikom posete veb stranici, onda Vimeo neće prikupljati podatke prilikom posete veb stranici. Tek kada želite da pustite video snimak i date saglasnost za kolačić, vrši se prenos vaših podataka na Vimeo (kao što su IP adresa, stranica sa koje se upućuje, informacije o uređaju (pregledač, tip uređaja), pozivani video snimak). Sa naše strane prikupljamo i čuvamo podatke o tome da li ste pustili i koji Vimeo video snimak da bismo mogli da vam ponudimo prilagođenu uslugu.

4.15.2 Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu neophodni za postizanje svrhe njihove obrade.

4.15.3 Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka predstavlja saglasnost koju ste dali u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. U svakom trenutku možete opozvati svoju saglasnost. Obratite se nama u tu svrhu putem gore navedenih mogućnosti za kontakt. Opozivanje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja je izvršena na osnovu saglasnosti.

4.15.4 Mi nemamo nikakv uticaj na obradu podataka koju vrši Vimeo. Dodatne informacije o obradi podataka od strane Vimeo možete dobiti na https://vimeo.com/privacy.

4.16 Tehnički neophodni kolačići

4.16.1 4.16.1 Pored kolačića navedenih u ciframa od 4.4 do 4.15, naše veb stranice koriste dodatne tehnički neophodne kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju lokalno u privremenoj memoriji vašeg pregledača. Kolačiće, koji su navedeni u nastavku, koristimo samo za sprovođenje odnosno pripremu usluga koje koristite, u skladu sa članom 6 stav 1 slovo f Opšte odredbe o zaštiti podataka. Pojedine funkcije na našim veb stranicama ne mogu biti ponuđene bez primene kolačića. Za to je neophodno da vaš pregledač bude prepoznat i u slučaju promene stranice. Ne vrši se nikakva drugačija obrada vaših ličnih podataka. Naš opravdani interes za obradu podataka ima za cilj optimizovanje podešavanja veb stranice na krajnjem uređaju koji koristite, kao i optimizovanje korisničkih interfejsa. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o proceni interesa koja se obavlja prema članu 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka, obratite nam se na gorenavedeni način. Na našim veb stranicama se koriste sledeće vrste kolačića, čiji obim i način funkcionisanja su objašnjeni u nastavku:

 • prelazni kolačići (detalji o tome pod 4.16.2)
 • trajni kolačići (detalji o tome pod 4.16.3)

4.16.2 Prelazni kolačići se brišu automatski kada zatvorite pregledač. Tu se posebno ubrajaju sesijski kolačići. Oni memorišu tzv. ID sesije, pomoću kojeg se različiti upiti vašeg pregledača mogu dodeliti zajedničkoj sesiji. Na taj način vaš računar može da bude prepoznat, kada se vratite na našu veb stranicu. Ovi sesijski kolačići se brišu kada se odjavite ili zatvorite pregledač.

4.16.3 Trajni kolačići se brišu automatski nakon zadatog perioda trajanja, koji može biti različit u zavisnosti od kolačića. Kolačiće možete da izbrišete u svakom trenutku u sigurnosnim podešavanjima vašeg pregledača.

4.16.4 Pregled tehnički neophodnih kolačića primenjenih na našoj veb stranici možete pronaći na www.geberit.rs/smernice-za-kolacice. Nalaz se na dnu početne strane. Kolačići se, ukoliko to odobrite, čuvaju na vašem računaru i prenose se sa istog na našu veb stranicu. Dakle, vi imate potpunu kontrolu nad upotrebom kolačića. Izmenom podešavanja u vašem pregledaču možete da deaktivirate ili ograničite prenos kolačića. Već sačuvane kolačiće možete uvek da izbrišete. To može da se vrši i automatski. Ako se deaktiviraju kolačići za našu veb stranicu, postoji mogućnost da se sve funkcije veb stranice više ne mogu u celosti koristiti.

4.17 Moving Image

4.17.1 Koristimo platformu Moving Image kompanije movingimage EVP GmbH, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlin, Nemačka, za optimizaciju integracije naših video snimaka, živih prenosa i događaja na našem web sajtu. Moving Image nam omogućava generisanje statistike videa dostupnih na našem sajtu postavkom kolačića i lokalnog skladišta. Sledeći lični podaci se koriste u te svrhe: IP adresa, datum i vreme posete, vremenska zona, operativni sistem, pretraživač, informacije o aparatu, URL sajta, URL upućivača.

4.17.2. Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je vaš pristanak u skladu sa tačkom (a) člana 6(1) GDPR-a. Možete opozvati svoju izjavu o saglasnosti za obradu vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku u budućnosti tako što ćete ponovo pozvati naš kolačić baner preko podnožja naše početne stranice i prilagoditi svoja podešavanja u skladu sa tim.
Više informacija o zaštiti podataka možete pronaći na : https://www.movingimage.com/de/agb/datenschutzerklarung-der-movingimage-evp-gmbh

5 Prikupljanje i obrada dobrovoljno saopštenih podataka

5.1 Mi prikupljamo i obrađujemo lične podatke koji su nam dobrovoljno saopšteni prilikom interakcije (na primer putem e-pošte, telefona ili naših veb stranica) sa klijentima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima.

Obrada podataka se vrši u sledeće svrhe:

5.1.1 Online katalog:

Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru onlajn kataloga predstavlja član 6 stav 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka. Svrha obrade vaših ličnih podataka u okviru onlajn kataloga je ispunjavanje ugovora između vas i nas. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. U slučaju obrade vaših ličnih podataka u okviru onlajn kataloga, to je slučaj kada je ugovor ispunjen, a sva prava iz ugovornog odnosa su zastarela odnosno više ne postoje zakonski rokovi za čuvanje. Obrada vaših ličnih podataka u okviru veb prodavnice je nužno neophodna za ispunjavanje ugovora između vas i nas. Dakle, za vas ne postoji mogućnost osporavanja.

5.1.2 Registracija naloga klijenta/kreiranje nove Geberit ID

Pravnu osnovu za obradu vaših podataka u okviru registracije naloga klijenta predstavlja član 6 stav 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka. Vaša registracija odnosno kreiranje Geberit ID posebno omogućava sklapanje ugovora, kao i održavanje naših odnosa sa klijentima, zbog čega u okviru kreiranja Geberit ID vršimo validaciju vašeg broja telefona slanjem SMS poruke koju treba da potvrdite. Zbog toga je obrada vaših ličnih podataka u okviru registracije neophodna za ispunjavanje ugovora ili za sprovođenje predugovornih mera, kao i u svrhu potrebnog održavanja naših odnosa sa klijentima. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. To je najkasnije slučaj kada poništite vaš nalog za klijenta. U svakom trenutku imate mogućnost da poništite registraciju naloga za klijente. U tom slučaju se brišu vaši lični podaci, ukoliko brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje.

5.1.3 Obrazac za kontakt i kontakt putem e-pošte

Pravnu osnovu za obradu vaših podataka koji se dostavljaju u okviru uspostavljanja kontakta predstavlja član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ako je cilj uspostavljanja kontakta zaključivanje ugovora, onda član 6 stav 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka predstavlja dodatnu pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka. Obrada vaših ličnih podataka u slučaju uspostavljanja kontakta nam služi isključivo u svrhu obrade vašeg zahteva. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. Za lične podatke koji se šalju u okviru uspostavljanja kontakta, to je slučaj kada se obradi vaš zahtev i kada brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje. Imate mogućnost da u svakom trenutku opozovete obradu vaših ličnih podataka za ubuduće u okviru uspostavljanja kontakta. Međutim, u tom slučaju ne možemo vršiti dalju obradu vašeg zahteva. Svi lični podaci, koji su sačuvani u okviru uspostavljanja kontakta, se u ovom slučaju brišu, osim ukoliko brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje.

5.1.4 Telefonski broj za tehnička pitanja

Pravnu osnovu za obradu vaših podataka koji se dostavljaju u okviru uspostavljanja kontakta putem telefonskog broja za tehnička pitanja predstavlja član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ako je cilj uspostavljanja kontakta zaključivanje ugovora ili dopunska realizacija ugovora, onda član 6 stav 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka predstavlja dodatnu pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka. Obrada vaših ličnih podataka u slučaju uspostavljanja kontakta putem telefonskog broja za tehnička pitanja nam služi isključivo u svrhu obrade vašeg zahteva. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. Za lične podatke koji se šalju u okviru uspostavljanja kontakta, to je slučaj kada se obradi vaš zahtev i kada brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje.

Imate mogućnost da u svakom trenutku opozovete obradu vaših ličnih podataka za ubuduće u okviru uspostavljanja kontakta. Međutim, u tom slučaju ne možemo vršiti dalju obradu vašeg zahteva. Svi lični podaci koji se čuvaju u postupku uspostavljanja kontakta. će u ovom slučaju biti izbrisani, osim ako brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi čuvanja. U slučaju uspostavljanja kontakta telefonskim putem, u pojedinačnim slučajevima se može snimati telefonski razgovor. U ovim slučajevima ćete o tome biti obavešteni pre početka razgovora. Pravnu osnovu za ovu obradu vaših ličnih podataka predstavlja, u pravilu član 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ako pravni poredak neke evropske države članice izričito ne predviđa saglasnost, onda je pravna osnova član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka.

5.1.5 Geberit savetovanje za klijente o kupatilskim pitanjima

Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka koji se dostavljaju u okviru savetovanja o kupatilskim pitanjima predstavlja član 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ako je cilj uspostavljanja kontakta u okviru savetovanja pokretanje, zaključivanje ili realizacija ugovora, onda član 6 stav 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka predstavlja dodatnu pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka. Ako koristite opcione, automatske sisteme i dobijete podatke o sastanku putem maila, zakonska osnova je vaš pristanak u skladu sa tačkom a Člana 6(1) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obrada vaših ličnih podataka služi u svrhu obrade vašeg zahteva, kao i za stručno i brzo savetovanje u vezi naših proizvoda. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. Za lične podatke koji se šalju u okviru vašeg zahteva, to je slučaj kada se obradi vaš zahtev i kada brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje. Imate mogućnost da u svakom trenutku opozovete saglasnost za obradu vaših ličnih podataka za ubuduće u okviru željene usluge savetovanja. Međutim, u tom slučaju ne možemo vršiti dalju obradu vašeg zahteva. Svi lični podaci, koji su sačuvani u okviru uspostavljanja kontakta, se u ovom slučaju brišu, osim ukoliko brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje.

5.1.6 Usluga i korisnički servis

Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka koji se dostavljaju u okviru odgovarajuće usluge i korisničkog servisa predstavlja, po pravilu, član 6 stav 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko u okviru vašeg zahteva dostavite dodatne informacije, onda vaša saglasnost u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka predstavlja dodatnu pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka. Obrada vaših ličnih podataka služi u svrhu obrade vašeg zahteva za uslugu odnosno zahteva za korisnički servis i, na taj način, služi za realizaciju svih zahteva za uslugu i korisnički servis. Zbog toga je obrada vaših ličnih podataka u okviru vašeg zahteva neophodna za najbolje moguće pružanje naših usluga. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. Za lične podatke koji se šalju u okviru vašeg zahteva, to je slučaj kada se obradi vaš zahtev i kada brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje. Imate mogućnost da u svakom trenutku za ubuduće opozovete obradu vaših ličnih podataka u okviru obrade vašeg zahteva za pružanje usluge i/ili zahteva za korisnički servis. Međutim, u tom slučaju ne možemo vršiti dalju obradu vašeg zahteva. Svi lični podaci koji su u toku zahteva za pružanje usluge i/ili zahteva za korisnički servis sačuvani će u tom slučaju biti izbrisani, osim ako brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje.

U slučaju uspostavljanja kontakta telefonskim putem, u pojedinačnim slučajevima se može snimati telefonski razgovor. U ovim slučajevima ćete o tome biti obavešteni pre početka razgovora. Pravnu osnovu za ovu obradu vaših ličnih podataka predstavlja, u pravilu član 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ako pravni poredak neke evropske države članice izričito ne predviđa saglasnost, onda je pravna osnova član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka.

5.1.7 Centar za poručivanje i preuzimanje

Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru „Centra za poručivanje i preuzimanje“ predstavlja član 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ako je cilj uspostavljanja kontakta u okviru „Centra za poručivanje i preuzimanje“ zaključivanje ugovora, onda član 6 stav 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka predstavlja dodatnu pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka. Obrada vaših ličnih podataka služi u svrhu pripreme odnosno prenosa dokumentacije koji ste zatražili preko naše veb stranice. Zbog toga je obrada vaših ličnih podataka u okviru „Centra za poručivanje i preuzimanje“ neophodna za obradu vašeg zahteva odnosno za prenos dokumentacije koji ste zatražili preko naše veb stranice. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. Za lične podatke koji se šalju u okviru relevantnog zahteva za poručivanje, to je slučaj kada se obradi vaša porudžbina i kada brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje. Imate mogućnost da u svakom trenutku za ubuduće opozovete obradu vaših ličnih podataka u okviru postupka poručivanja. Međutim, u tom slučaju ne možemo vršiti dalju obradu vašeg zahteva. Svi lični podaci, koji su u toku postupka poručivanja sačuvani, biće u tom slučaju biti izbrisani, osim ako brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje.

5.1.8 Oznaka energetske efikasnosti

Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru zahteva za „Oznaku energetske efikasnosti“ predstavlja član 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ako je cilj uspostavljanja kontakta u okviru poručivanja oznake energetske efikasnosti zaključivanje ugovora, onda član 6 stav 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka predstavlja dodatnu pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka. Obrada vaših ličnih podataka služi u svrhu prenosa oznake energetske efikasnosti koju ste zatražili. Zbog toga je obrada vaših ličnih podataka neophodna za obradu i realizaciju prenosa koji ste zatražili. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. Za lične podatke koji se prenose u okviru vašeg zahteva, to je slučaj kada se obradi vaš zahtev i kada brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje. Imate mogućnost da u svakom trenutku za ubuduće opozovete obradu vaših ličnih podataka u okviru zahteva. Međutim, u tom slučaju ne možemo vršiti dalju obradu vašeg zahteva. Svi lični podaci koji su u toku zahteva sačuvani će u tom slučaju biti izbrisani, osim ako brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje.

5.1.9 Streaming ponude

Preko naše početne stranice postoji mogućnost da se registrujete za naše digitalne manifestacije i da na njima digitalno učestvujete („Streaming ponude“). Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru Streaming ponuda, kao na primer u kontekstu „Geberit noviteti“, predstavlja član 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Sa tim povezani proces registracije, uključujući obradu vaših ličnih podataka je neophodan da bismo vam omogućili digitalnu Streaming ponudu. Obrada vaših ličnih podataka služi u svrhu pripreme i realizacije Streaming ponude koju ste zatražili. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. Za lične podatke koji se obrađuju u okviru relevantne Streaming ponude, to je slučaj kada se završi odgovarajuća digitalna manifestacija i kada brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje. Imate mogućnost da u svakom trenutku za ubuduće osporite obradu vaših ličnih podataka u okviru učešća u našim Streaming ponudama. Međutim, u tom slučaju više ne možete da učestvujete na željenoj digitalnoj manifestaciji. Svi lični podaci koji su sačuvani u toku registracije odnosno učešća u našoj digitalnoj Streaming ponudi će u tom slučaju biti izbrisani, osim ako brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje.

5.1.10 Geberit protivpožarna laboratorija

Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru registracije, prijave i učešća na manifestaciji „Geberit protivpožarna laboratorija“, predstavlja član 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Sa tim povezani proces prijave, uključujući obradu vaših ličnih podataka je neophodan da bismo vam omogućili učešće u „Geberit protivpožarnoj laboratoriji“. Obrada vaših ličnih podataka služi u svrhu prijave i realizacije ponude „Geberit protivpožarna laboratorija“. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. Za lične podatke koji se obrađuju u okviru registracije i prijave za „Geberit protivpožarnu laboratoriju“, to je slučaj kada se završi manifestacija i kada brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje. Imate mogućnost da u svakom trenutku opozovete obradu vaših ličnih podataka za ubuduće u okviru učešća u „Geberit protivpožarnoj laboratoriji“. Međutim, u tom slučaju više ne možete da učestvujete na manifestaciji „Geberit protivpožarna laboratorija“. Svi lični podaci koji su sačuvani u toku registracije odnosno učešća na manifestaciji „Geberit protivpožarna laboratorija“ će u tom slučaju biti izbrisani, osim ako brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje.

5.1.11 Geberit Pro Planner i Revit dodatak

Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru instalacije i primene alata za sanitarno planiranje predstavlja član 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obrada vaših ličnih podataka služi da bismo vam omogućili korišćenje alata za sanitarno planiranje. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. Za lične podatke koji su neophodni u okviru instalacije i primene alata za sanitarno planiranje, to je slučaj kada se izbriše alat za sanitarno planiranje i kada brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje. Imate mogućnost da u svakom trenutku za ubuduće osporite obradu vaših ličnih podataka u okviru korišćenja alata za sanitarno planiranje. Međutim, u ovom slučaju više nećete moći da koristite alat za sanitarno planiranje. Svi lični podaci koji su sačuvani u toku instalacije i korišćenja alata za sanitarno planiranje će u tom slučaju biti izbrisani, osim ako brisanje ne sprečavaju određeni zakonski rokovi za čuvanje.

5.1.12 Geberit lista za distribuciju štampe

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka u kontekstu registracije za naša saopštenja za medije je vaš izjavljeni pristanak u skladu sa tačkom (a) člana 6(1) GDPR-a. Svrha obrade vaših ličnih podataka u kontekstu Geberit medijskih saopštenja je slanje korporativnih komunikacija u vezi sa Geberit Grupom. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe za koju su obrađeni. Vaši lični podaci će se stoga čuvati sve dok ne otkažete pretplatu na naša saopštenja za medije. Možete da opozovete svoju saglasnost za primanje medijskih saopštenja u bilo kom trenutku ili da koristite vezu za odjavu koja se nalazi u medijskim saopštenjima da biste uložili prigovor na dalje primanje medijskih saopštenja

5.1.13 Geberit Newsletter ili Useletter

Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru slanja Geberit Newsletter (za krajnje kupce) ili Geberit Useletter (za partnere) predstavlja saglasnost koju ste dali u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obrada vaših ličnih podataka služi da bismo vam dostavili Geberit Newsletter ili Useletter. Svrha obrade vaših ličnih podataka u okviru slanja Geberit Useletter je prenos informacija, ponuda i, po potrebi, podsticanje plasmana i prodaje roba ili usluga. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. U skladu sa tim, vaši lični podaci će biti sačuvani sve dok se ne odjavite sa našeg Geberit Newsletter -a ili Useletter-a. Saglasnost za dobijanje Geberit Newslettera ili Useletter možete da opozovete u svakom trenutku ili koristite link za odjavu koji se nalazi u sklopu Geberit Newsletter ili Useletter da biste opozvali dalje dostavljanje biltena.

5.1.14 Direktni marketing

Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru mera direktnog marketinga predstavlja saglasnost koju ste dali u skladu sa članom 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka odnosno odgovarajućih propisa o zaštiti konkurencije. Svrha obrade vaših ličnih podataka u okviru mera direktnog marketinga je prenos informacija, ponuda i, po potrebi, podsticanje plasmana i prodaje roba ili usluga. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade; to je posebno slučaj prilikom dospevanja opoziva odnosno protivljenja. Vašu saglasnost možete da povučete u svakom trenutku za ubuduće odnosno da se u svakom trenutku za ubuduće usprotivite obradi vaših ličnih podataka u okviru mera direktnog marketinga.

5.1.15 Nagradne igre

Pravnu osnovu za obradu vaših podataka predstavlja član 6 stav 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka. Svrha obrade vaših ličnih podataka u okviru nagradnih igara je ispunjavanje ugovora između vas i nas putem učešća u nagradnim igrama. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. U slučaju obrade vaših ličnih podataka u okviru nagradne igre, to je slučaj kada je nagradna igra u celosti završena. Imate mogućnost da u svakom trenutku za ubuduće opozovete obradu vaših ličnih podataka u okviru učešća u nagradnoj igri. U ovom slučaju više nećete moći da učestvujete u nagradnoj igri. Svi lični podaci koji su sačuvani u postupku učešća u nagradnoj igri će u ovom slučaju biti izbrisani.

5.1.16 Cashback akcije i produžetak garancije

Pravnu osnovu za obradu vaših podataka u okviru Cashback akcija i produžetka garancije predstavlja član 6 stav 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka. Svrha obrade vaših ličnih podataka u okviru Cashback akcija i produžetka garancije je ispunjavanje ugovora između vas i nas. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. U slučaju obrade vaših ličnih podataka u okviru Cashback akcija i produžetka garancije, to je slučaj kada je Cashback akcija u celosti sprovedena odnosno isteklo je vreme garancije. Imate mogućnost da u svakom trenutku za ubuduće osporite obradu vaših ličnih podataka u okviru Cashback akcija i produžetka garancije. U tom slučaju ne možete više da učestvujete u Cashback akcijama odnosno da profitirate od produžetka garancije. Svi lični podaci koji su sačuvani u postupku Cashback akcija i produžetka garancije će u ovom slučaju biti izbrisani.

5.1.17 Virtuelne manifestacije

Pravnu osnovu za obradu vaših podataka u okviru sprovođenja virtuelne manifestacije predstavlja član 6 stav 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka. Svrha obrade vaših ličnih podataka u okviru sprovođenja virtuelne manifestacije je ispunjavanje ugovora između vas i nas putem realizacije manifestacije. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. U slučaju obrade vaših ličnih podataka u okviru sprovođenja virtuelne manifestacije, to je slučaj kada je virtuelna manifestacija u celosti sprovedena. Imate mogućnost da u svakom trenutku za ubuduće osporite obradu vaših ličnih podataka u okviru sprovođenja virtuelne manifestacije. U ovom slučaju više nećete moći da učestvujete u virtuelnoj manifestaciji. Svi lični podaci koji su sačuvani u postupku sprovođenja virtuelne manifestacije će u ovom slučaju biti izbrisani.

5.1.18 COVID-19 - prikupljanje podataka na manifestacijama sa prisustvom/obukama

Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru sprovođenja manifestacija sa prisustvom/obuka predstavlja član 6 stav 1 slovo c Opšte uredbe o zaštiti podataka zajedno sa relevantnim važećim propisima Zakona o zaštiti od infekcije i uredbe o merama za zaštitu od infekcije koja iz toga proizilazi, te drugih uredbi u vezi sa koronom. Svrha obrade vaših ličnih podataka u okviru sprovođenja manifestacija sa prisustvom/obuka je ispunjavanje zakonskih odredbi za zaštitu od infekcije. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. Obrada vaših ličnih podataka u okviru sprovođenja manifestacija sa prisustvom/obuka služi za održavanje zakonskih važećih obaveza. Dakle, za vas ne postoji mogućnost osporavanja, osim neprisustvovanja na manifestacijama sa prisustvom/obukama.

6 Dodatna obrada podataka pored naše veb stranice

6.1.1 Facebook Insights (Facebook stranica za fanove):

Našu Facebook stranicu za fanove vodimo zajedno sa Meta Platforms Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. (u nastavku „Facebook“). U tu svrhu smo sa Facebook-om sklopili dogovor ko od nas treba da ispuni koje obaveze u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka. Najvažnije sadržaje u vezi sa obradom možete videti na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Informacije o obradi vaših ličnih podataka od strane kompanije Facebook možete videti na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka predstavlja član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obrada vaših ličnih podataka od strane Facebook Insights nam omogućava analizu vašeg korisničkog ponašanja. Zahvaljujući proceni dobijenih podataka, imamo mogućnost da pripremamo informacije o primamljivosti naše Facebook stranice za fanove. To nam pomaže da našu Facebook stranicu za fanove kreiramo u skladu sa potrebama i prilagođeno korisniku. Vaše lične podatke, koji su prikupljeni u toku rada naše Facebook stranice za fanove, nam na raspolaganje stavlja Facebook. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za naše gore navedene svrhe. Ako ne želite da Facebook Insights prikuplja vaše podatke, imate mogućnost da u svakom trenutku za ubuduće osporite obradu vaših ličnih podataka u okviru Facebook Insights. U ovom slučaju, mi ćemo vaš zahtev za osporavanje proslediti kompaniji Facebook.

6.1.2 Instagram

Instagram je proizvod kompanije Meta Platforms, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska (u nastavku „Meta“). Našu Instagram stranicu vodimo zajedno sa kompanijom Meta. U tu svrhu smo sa Meta-om sklopili dogovor ko od nas treba da ispuni koje obaveze u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka. Najvažnije sadržaje prilikom obrade vaših ličnih podataka putem usluge Instagram možete videti na https://help.instagram.com/519522125107875. Informacije o obradi vaših ličnih podataka od strane kompanije Meta možete videti na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka predstavlja član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obrada vaših ličnih podataka od strane kompanije Facebook preko usluge Instagram nam omogućava analizu vašeg korisničkog ponašanja. Zahvaljujući proceni dobijenih podataka, imamo mogućnost da pripremamo informacije o primamljivosti naše Instagram stranice. To nam pomaže da našu Instagram stranicu kreiramo u skladu sa potrebama i prilagođeno korisniku. Vaše lične podatke, koji su prikupljeni u toku rada naše Instagram stranice, nam na raspolaganje stavlja Mata. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za naše gore navedene svrhe. Ako ne želite daMeta prikuplja vaše podatke, imate mogućnost da u svakom trenutku za ubuduće osporite obradu vaših ličnih podataka u okviru Instagram odnosno Mete. U ovom slučaju, mi ćemo vaš zahtev za osporavanje proslediti kompaniji Meta.

6.1.3 Kanal YouTube

Za kreiranje naše ponude za društvene medije koja je usklađena sa potrebama, koristimo kanal YouTube, koji radi preko kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska (u nastavku „Google“). You Tube je video platforma, na koju korisnici mogu da postavljaju video snimke i da omoguće njihovu javnu dostupnost. Dodatne informacije o obradi vaših ličnih podataka od strane kompanije Google možete videti na https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect. Ako želite da koristite ponudu našeg kanala YouTube, napominjemo da ovu ponudu koristite na sopstvenu odgovornost. To se posebno odnosi na funkcije koje su u ponudi za korišćenje u okviru kanala You Tube, kao što su na primer deljenje, ocenjivanje ili komentarisanje odgovarajućih video snimaka. Mi nemamo nikakav uticaj na vrstu i opseg podataka koje Google obrađuje u okviru kanala YouTube. Korišćenjem kanala YouTube, vaše lične podatke obrađuje i Google i, pri tome ih, nezavisno od vašeg mesta stanovanja prenosi u Sjedinjene Države, Irsku i svaku drugu državu u kojoj Google ima poslovne aktivnosti, te ih tamo po potrebi dodatno obrađuje. Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka predstavlja član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obrada vaših ličnih podataka služi u svrhu kreiranja našeg YouTube kanala koji je primamljiv, usklađen sa potrebama, te prilagođen korisniku. U tom smislu vaše lične podatke obrađujemo u okviru našeg YouTube kanala isključivo u onoj meri koliko je to potrebno za pripremu informacija za naše ponude i usluge. Osim toga, lične podatke obrađujemo u okviru YouTube kanala u svrhu obavljanja svih postupaka komunikacije sa korisnicima i strankama zainteresovanim za naš YouTube kanal. Vaše lične podatke, koji su prikupljeni u toku rada našeg YouTube kanala, nam na raspolaganje stavlja Facebook. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za naše gore navedene svrhe. Ako ne želite da Google prikuplja vaše podatke, imate mogućnost da u svakom trenutku za ubuduće osporite obradu vaših ličnih podataka u okviru YouTube kanala. U ovom slučaju, mi ćemo vaš zahtev za osporavanje proslediti kompaniji Google.

6.2 Twitter

Twitter je proizvod kompanije Twitter International Compani, One Cumberland Place, Fe-nian Street, Dublin 2, D02 AKS07, Irska (u daljem tekstu „Twiter“). Mi upravljamo našom Twitter sajtom zajedno sa Twitter-om. U tu svrhu smo sa Twitter-om zaključili ugovor o tome ko od nas ispunjava koju obavezu u skladu sa GDPR-om. Možete pogledati glavni sadržaj obrade vaših ličnih podataka od strane Twitera na https://twitter.com/de/privacy. Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je tačka (f) člana 6(1) GDPR-a. Obrada vaših ličnih podataka od strane Twitter-a nam omogućava da analiziramo vaše ponašanje prilikom korišćenja. Procenom dobijenih podataka, u mogućnosti smo da prikupimo informacije o atraktivnosti naše Twiter stranice. Ovo nam pomaže da našu Twitter stranicu učinimo jednostavnijom za korisnike i prilagođenom vašim potrebama. Vaši lični podaci prikupljeni tokom rada naše Twitter stranice su nam dostupni preko Twitter-a. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za naše gore navedene svrhe. Ako ne želite da vaše podatke prikuplja Twiter, imate mogućnost u bilo kom trenutku da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u okviru Twitera za budućnost. U ovom slučaju, prosledićemo vaš zahtev za prigovor Twitter-u

7 Zahtev za zaštitu podataka u skladu sa članom 12 i naredne stranice Opšte uredbe o zaštiti podataka

Pravnu osnovu za obradu vaših ličnih podataka u okviru obrađivanja vašeg zahteva u smislu zakona o zaštiti podataka („Zahtev za zaštitu podataka“) predstavlja član 6 stav 1 slovo c u kombinaciji sa članom 12 i naredne stranice Opšte uredbe o zaštiti podataka. Pravnu osnovu za naknadno dokumentovanje zakonski usklađene obrade zahteva za zaštitu podataka predstavlja član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Svrha obrade vaših ličnih podataka u okviru obrađivanja zahteva za zaštitu podataka je davanje odgovora na vaš zahtev po pitanju zakona za zaštitu podataka. Naknadno dokumentovanje zakonski usklađene obrade relevantnog zahteva za zaštitu podataka služi za zadovoljavanje zakonske obaveze o izveštavanju, član 5 stav 2 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. To je, u slučaju obrade zahteva tri godine nakon završetka relevantnog postupka. Imate mogućnost da u svakom trenutku za ubuduće osporite obradu vaših ličnih podataka u okviru obrađivanja zahteva za zaštitu podataka. Međutim, u tom slučaju ne možemo vršiti dalju obradu vašeg zahteva po pitanju zakona za zaštitu podataka. Dokumentovanje zakonski usklađene obrade relevantnog zahteva za zaštitu podataka je nužno neophodno. Dakle, za vas ne postoji mogućnost osporavanja.

8 Odbrana i ostvarivanje prava

Pravnu osnovu za obradu vaših podataka u okviru odbrane i ostvarivanja prava predstavlja član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Svrha obrade vaših ličnih podataka u okviru odbrane i ostvarivanja prava je zaštita od neovlašćenih zahteva, kao i ostvarivanje i izvršavanje zahteva i prava. Vaši lični podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade. Obrada vaših ličnih podataka u okviru odbrane i ostvarivanja prava je nužno neophodna za odbranu i ostvarivanje prava. Dakle, za vas ne postoji mogućnost osporavanja.

9 Prosleđivanje vaših podataka trećim licima

U okviru našeg preduzeća, lične podatke dobijaju one službe i odeljenja kojima su ovi podaci neophodni za ostvarivanje prethodno navedenih svrha. Osim toga, delimično koristimo usluge različitih pružalaca usluga i prenosimo vaše lične podatke poverljivim primaocima. To mogu npr. da budu:

 • druga Geberit društva u svrhu vođenja centralne evidencije o kupcima i obrade porudžbina
 • druga Geberit društva u svrhu pružanja centralnih IT i drugih usluga
 • pružaoci logističkih usluga
 • banke, kao i drugi pružaoci platnih usluga u svrhu obavljanja svih platnih transakcija
 • pružaoci servisnih usluga u svrhu organizacije, sprovođenja i izvođenja svih montažnih radova, kao i pružanja After-Sales usluga
 • usluge skeniranja
 • štamparije
 • pružaoci IT usluga
 • advokati i sudovi

10 Prenos u treće države

10.1 U okviru obrade vaših ličnih podataka može se dogoditi da vaše lične podatke prosledimo poverljivim pružaocima usluga u trećim državama. Treće države su države koje se nalaze izvan Evropske unije (EU) ili Evropskog ekonomskog prostora (EEP). Pri tome sarađujemo samo sa onim pružaocima usluga koji nam daju odgovarajuće garancije za bezbednost vaših ličnih podataka i koji mogu da nam garantuju da se vaši lični podaci obrađuju u skladu sa strogim evropskim standardima za zaštitu podataka. Kopija odgovarajuće garancije se može videti kod nas na licu mesta.

10.2Ukoliko prenosimo lične podatke u treće zemlje, to će biti urađeno na osnovu takozvane odluke o adekvatnosti Evropske komisije, ili, u nedostatku takve odluke, na osnovu tzv. standardnog ugovornog klauzule, koje je takođe izdala Evropska komisija, a ako su potrebne i dalje mere.

11 Vaša prava

11.1 Po pitanju obrade vaših ličnih podataka, imate prava koja su opisana u nastavku. U vezi sa ostvarivanjem prava obratite nam se pismenim upitom putem gorenavedenih kontakata ili na sledeću adresu e-pošte: dataprotection@geberit.com.

11.2 Pravo na informacije

Imate pravo da u svakom trenutku od nas zahtevate informaciju o podacima koje obrađujemo i da dobijete odgovarajuće lične podatke u obimu koji je definisan u članu 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

11.3 Pravo na ispravljanje

U skladu sa članom 16. Opšte odredbe o zaštiti podataka imate pravo da od nas bez nepotrebnog odlaganja zatražite ispravku netačnih ličnih podataka koji se odnose na vas. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo da dopunite nepotpune lične podatke, uključujući i davanje dodatne izjave.

11.4. Pravo na brisanje

U skladu sa preduslovima navedenim u članu 17. Opšte odredbe o zaštiti podataka, imate pravo da od nas zahtevate brisanje ličnih podataka koji se odnose na vas. Preduslovi predviđaju pravo na brisanje, posebno kada lični podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni. Mogućnost korišćenja ovog prava je ograničena u skladu sa članom 17(3) GDPR-a, posebno u slučajevima kada su nam vaši podaci potrebni da bismo ispunili zakonsku obavezu ili procesuirali pravne zahteve.

11.5 Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da od nas zahtevate ograničenje obrade podataka u skladu sa čl. 18 Opšte uredbom o zaštiti podataka. Ovo pravo postoji naročito onda kada postoji spor u vezi sa tačnošću ličnih podataka, tokom vremena, koje je potrebno za proveru tačnosti, kao i u slučaju da, iako postoji pravo na brisanje podataka, umesto brisanja podataka zahtevate ograničenu obradu; pored toga, u slučaju da su podaci, koji nama više nisu potrebni za svrhe za koje smo ih prikupljali, a potrebni su vama za ostvarenje, primenu ili zaštitu prava, kao i ako je između nas i vas još uvek sporno da li će neki prigovor biti prihvaćen. Ukoliko je obrada vaših podataka ograničena u skladu sa tim, oni smeju da se obrađuju samo u izuzetnim slučajevima, npr. ako ste dali saglasnost za to ili je to potrebno za ostvarenje određenih prava.

11.5 Pravo na prigovor u vezi sa obradom podataka

Iz razloga, koji proizilaze iz vaše posebne situacije, prema članu 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka imate pravo u svakom trenutku da uložite prigovor u vezi sa obradom ličnih podatka, koja se, između ostalog, vrši na osnovu člana 6 stav 1 slovo e ili f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obradu vaših ličnih podataka ćemo obustaviti, osim ako možemo da dokažemo obavezujuće razloge za obradu, koji imaju prednost u odnosu na vaše interese, prava i slobode ili ako obrada podataka služi za ostvarivanje, primenu ili zaštitu prava.

11.6 Pravo na prenos podataka

Prema članu 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka, imate pravo da od nas dobijete odgovarajuće lične podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturisanom formatu, uobičajenom za mašinsku obradu. Prema tome, potrebno je, između ostalog, da obrada podataka počiva na vašoj saglasnosti i da se ona vrši automatizovanim postupkom.

11.7 Pravo na žalbu nadležnom nazdornom organu za zaštitu podataka.

Imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu, naročito u zemlji vašeg boravka, radnog mesta ili mesta na kome je nastao navodni prekršaj, ako smatrate da se obradom vaših ličnih podataka krše merodavni propisi o zaštiti podataka.

12 Brisanje vaših podataka

Vaše podatke brišemo ili anonimizujemo, čim prestanu da budu potrebni za svrhe iz gorenavedenih stavki, za koje smo ih prikupljali ili koristili. Ukoliko se podaci moraju čuvati iz zakonskih razloga, oni se zaključavaju. U tom slučaju podaci ne stoje na raspolaganju radi dalje upotrebe. Ukoliko želite dodatne informacije o rokovima za brisanje i čuvanje podataka, obratite se odgovornoj osobi na osnovu informacija o kontaktu koje su navedene pod brojem 2.

13 Promene svrhe

Obrada vaših ličnih podataka u drugačije svrhe u odnosu na one koje su opisane moguća je samo ako neki pravni propis to dopušta ili vi date saglasnost za promenu svrhe obrade podataka. U slučaju dalje obrade podataka u svrhe drugačije u odnosu na one, za koje su prvobitno prikupljani podaci, pre dalje obrade informisaćemo vas o tim svrhama i stavićemo vam na raspolaganje sve dodatne informacije koje su za to merodavne.

14 Automatizovane odluke o pojedinačnim slučajevima ili mere za profilisanje

Za donošenje odluka koristimo automatizovane postupke obrade, uključujući profilisanje.

Stanje: Juli 2022.