Izjava i napomene o zaštiti podatakaza klijente, dobavljače i druge poslovne partnere

Privatnost vaših ličnih podataka nam je veoma važna. Svrha ove politike privatnosti je da informiše korisnike Geberit Internet usluga, posebno Geberit veb sajta(„web sajt“) – kao i kupce, dobavljače i druge poslovne partnere – o tome kako kompanije Geberit u EU, EEA, Švajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo obrađuju lične podatke. Imajući ovo na umu, ne mogu se svi aspekti ovih informacija odnositi na vas.

Lični podaci u okviru ove politike privatnosti odnose se na sve podatke koji se odnose ili mogu biti povezani sa vama, kao što su vaše ime, adresa ili adresa e-pošte. Kontrolor odgovoran za obradu vaših ličnih podataka je Predstavništvo Geberit prodajno podjetje doo, info.beograd@geberit.com.

Naše odeljenje za zaštitu podataka, uključujući službenika za zaštitu podataka, možete dobiti na dataprotection[at]geberit.com ili na našoj poštanskoj adresi sa dodatnom informacijom „zaštita podataka“. Da biste dogovorili poverljivi sastanak samo sa našim službenikom za zaštitu podataka, koristite sledeće kontakt podatke: KREMER Rechtsanvalte, Disch-Haus, Bruckenstraße 21, 60667 Keln, E-Mail: DPO[at]geberit.com.

Da bi se izbegla neželjena pošta, korišćeno je „[at]“ umesto „@“. Zamenite „[at]“ ponovo sa „@“ u svojoj e-pošti.

1. Automatsko prikupljanje i obrada podataka na Geberit veb stranici

Naše stranice koriste određene tehnologije i alate, koji su navedeni u nastavku. Ako postoje neke koje ne želite da koristimo, pod uslovom da su opcione, obezbedili smo različite opcije i podešavanja za svaku od njih koja će sprečiti da se koristi.

2. Prikupljanje i obrada dobrovoljno datih podataka

Prikupljamo i obrađujemo lične podatke koji su nam dobrovoljno podeljeni tokom interakcije sa kupcima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima (na primer, putem e-pošte, telefona ili naših veb stranica). Sledeći pregled vam pruža informacije o pravnoj osnovi i svrsi pojedinačnih aktivnosti obrade podataka.

3. Dalja obrada podataka pored naše veb stranice

Pored naše veb stranice, dalja obrada podataka od strane trećih provajdera odvija se u pojedinačnim slučajevima iu zavisnosti od vaših podešavanja, o čemu se možete informisati ovde.

4. Dalja obrada podataka, prenos podataka u treće zemlje, brisanje podataka

U pojedinačnim slučajevima, vaši podaci su nam potrebni za specifičnu, nestandardnu obradu podataka, o čemu se možete informisati ovde.

5. Vaša prava

Što se tiče vaših ličnih podataka koje obrađujemo, imate pravo na dole navedena prava. Da biste ostvarili bilo koje od ovih prava, pošaljite nam pismeni zahtev koristeći gore navedene kontakt podatke ili pošaljite e-poštu na sledeću adresu: dataprotection@geberit.com.

Stanje: November 2023