Radi što bolje usluge, ovaj sajt koristi kolačiće. Korišćenjem našeg sajta, pristajete na ovu funkciju. Više informacija možete pronaći pod našom politikom o poštovanju privatnosti.

U redu
Geberit Srbija

Politika privatnosti i zaštita podataka

za kupce, dobavljače i druge poslovne partnere

1 Obim primene

1.1 Zaštita vaših ličnih podataka nam je veoma važna. Svrha ovih pravila je da obavesti korisnike Geberitovih internet usluga, posebno Geberitove web stranice, kao I klijente, dobavljače I ostale poslovne parnere o tome kako društva Geberit unutar EU, Švajcarske I Norveške obrađuju lične podatke. Uzimajući to u obzir, treba imati u vidu da se kod Vas možda ne primenjuju svi aspekti ovih podataka.

1.2 Lični podaci su svi podaci koji se odnose lično na vas ili se sa vama mogu povezati, kao što je npr. ime, adresa ili adresa elektronske pošte.

2 Revizor

2.1 Rukovodilac I revizor obrade Geberitove web stranice koju ste posetili je društvo Geberit navedeno na umpresumu te web stranice.

2.2 Revizor za obradu vaših ličnih podataka je Geberit prodaja d.o.o., Beograd, Vojvode Skopljanca 24; e-mail adresa: info.beograd@geberit.rs.

3 Službenik za zaštitu podataka

Naš službenik za zaštitu podataka dostupan je na adresi dataprotection@geberit. ili na našoj poštanskoj adresi uz dodatak “službenik za zaštitu podataka.

4 Automatizovani postupak prikupljanja I obrade podataka na Geberit web stranicama

4.1 Kao i kod svage web stranice, tako I naš server automatski prikuplja podatke koje prenosi pretraživač, ako niste deaktivirali tu opciju. Ukoliko želite pretraživati našu web stranicu, prikupljamo sledeće podatke koji su nam tehnički potrebni kako bismo mogli da vam prokažemo naše web stranice I kako bismo mogli da garantujemo stabilnost I sigurnost:

  • IP adresa računara sa kog je poslat zahtev
  • zahtev klijent koji traži datoteku
  • http kod odgovora
  • web stranica sa koje nas posećujete (referrer URL)
  • vreme upita servera
  • tip I verzija pretraživača
  • operativni system računara sa kog dolazi zahtev

4.2 Ovi podaci se analiziraju tako da bi se povezivali sa osobom. Ako navedene informacije sadrže lične podatke, podaci se prikupljaju na osnovu člana 6(1), tačka (f) GDPR-a. Naš interes je da se osigura propisno funkcionisanje naših web stranica. Ukoliko vam je potrebno još informacija u vezi sa merenjem interesa u skladu sa članom 6(1) tačka (f) GDPR-a, molimo da nas kontaktirate na način koji je naveden u tački 2. Prikupljanje navedenih podataka potrebno je u svrhe omogućavanja funkcionalnosti naše web stranice.

4.3 Web stranice koriste dole opisane tehnologije i alate. Ako ne želite da se oni koriste, zu svaki alat ćemo vam navesti razne mogućnosti za sprečavanje njihovog korišćenja..

4.4 Google Analytics

4.4.1 Naše web stranice koriste Google Analytics, servis kompanije Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; dalje u tekstu “Google”). Korišćenje obuhvata modalitet radaUniversal Analytics. Time se podaci, sesije I interakcije koje obuhvataju više uređaja mogu pripisati pseudnimnom korisničkom ID broju, pa se tako aktivnosti korisnika mogu analizirati nezavisno od uređaja. Hoogle Analytics upotrebljava tzv. kolačiće, teksutalne datoteke koje se pohranjuju u vašem računaru I omogućavaju analozu vašeg korišćenja web stranice.

4.4.2 Informacije koje kolačić skuplja o Vašem korišćenju naših web stranice po pravilu se prenose pretraživaču Google-a u SAD-u I tamo se čuvaju. Budući da je na našim web stranicama aktivirana anonimizacija IP-a, Google će unutar država članica Europske unije ili drugih država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru prvo skratiti Vašu IP adresu. Samo se u posebnim slučajevima puna IP adresa šalje Googleovom poslužitelju u SAD-u i tamo skraćuje. Google vašu IP adresu, koju u okviru funkcije Google Analytics prosljeđuje vaš pretraživač, neće povezivati s drugim podacima u posedu Googlea. Google će koristiti te informacije u svrhu analize vašeg korištenja web stranice, sastavljanja izveštaja o aktivnostima na web stranici, kao i pružanja drugih usluga operateru web stranice u vezi s korišćenjem web stranice i interneta.

4.4.3 Spremanje kolačića možete sprečiti odabirom odgovarajućih postavki vašeg pretraživača, ali vas upozoravamo da u tom slučaju možda neće biti moguće u potpunosti koristiti sve funkcije web stranice. Osim toga, možete spriječiti prosleđivanje podataka koje je kolačić generirao i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uklj. vašu IP-adresu) Google-u kao i obradu tih podataka u Google-u tako da preuzmete i instalirate dodatak na pretraživač koji se nalazina sljedećoj vezi (available at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB). Kolačići za odjavu (opt-out) sprečavaju buduće beleženje vaših podataka prilikom posete pojedine web stranice. Kako biste sprečili da Universal Analytics podatke beleži s različitih uređaja, morate aktivirati odjavu na svim sistemima koje koristite.

4.4.4 Google Analytics koristimo na osnovu našeg legitimnog interesa za oblikovanjem naših web stranica u skladu sa potrebama, njenom statističkom evaluacijom i učinkovitom promocijom. Pravna osnova je čl. 6. st. 1. tačka (f) GDPR-a. Imate pravo povući svoj pristanak u bilo kom trenutku. Ako to želite učiniti, kontaktirajte nas putem gore navedenih adresa ili pratitie uputstva u našim promotivnim porukama. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost bilo koje obrade podataka koja je izvršena na osnovu pribavljene saglasnosti.

4.5 Google Adwords

4.5.1 Koristimo ponudu Google AdWords-a (uklj. i Google AdWords Remarketing) kako bismo uz pomoć reklamnih sredstava (tzv. Google AdWords) na eksternim web stranicama ukazali na našu atraktivnu ponudu. Na osnovu podataka reklamne kampanje možemo utvrditi koliko su uspešne pojedine reklamne mere. Koristimo ovaj alat kako bismo vam prikazali reklamu koja je vama zanimljiva, kako bismo vam našu web stranicu učinili zanimljivijomu I kako bismo postigli pošteni izračun troškova reklame

4.5.2 Ta reklamna sredstva Google isporučuje preko tzv. „Ad Servera”. Za to koristimo Ad-Server kolačiće pomoću kojih se na osnovu određenih parametara može meriti uspeh, kao npr. broj prikazivanja oglasa ili korisničkih klikova. Ako preko Googleovog oglasa dospete na našu web stranicu, Google AdWords na Vašem računaru pohranjuje kolačić. Ti kolačići po pravilu prestaju da važe nakon 90 dana i ne služe tome da vas lično identifikuje. Uz taj se kolačić kao vrednost za analizu po pravilu pohranjuje Unique-Cookie-ID, broj Ad-impresija po plasmanu (učestalost), poslednja impresija (relevantno za konverzije nakon pregleda) i informacije o opt-outu (oznaka da korisnik ne želi da mu se više obraćamo).

4.5.3 Ti kolačići omogućavaju Google-u da ponovno prepozna vaš internetski pretraživač. Ako korisnik poseti određene podstranice web stranice AdWordsovog klijenta, a još nije istekla vrednost kolačića koji je pohranjen na njegovom računaru, Google i klijent mogu prepoznati da je korisnik kliknuo na oglas i da je preusmeren na tu stranicu. Svaki AdWordsov klijent dobija drugačiji kolačić. Kolačići se, dakle, ne mogu pratiti s web stranice AdWordsovih klijenata. Mi u okviru navedenih reklamnig mera ne prikupljamo i ne obrađujemo sami lične podatke. Od Google-a dobijamo samo statističke procene. Na osnovu tih procena možemo videti koje su korišćene reklamne mere posebno delotvorne. druge podatke na osnovu reklamnig mera ne dobijamo, a posebno ne možemo na osnovu tih informacija identifikovati korisnike..

4.6 DoubleClick by Google

4.6.1 Naše web stranice koriste alat DoubleClick by Google. DoubleClick koristi kolačiće kako bi se objavljivali oglasi koji su relevantni za korisnike i poboljšali izveštaji o učincima kampanje ili kako bi se – ako je aktivirana funkcija Frequency Capping – izbeglo da korisnik više puta vidi iste oglase. Pomoću ID-broja kolačića Google beleži koji se oglasi objavljuju u kojem pretraživaču i tako može sprečiti da se oni prikazuju više puta. Osim toga, DoubleClick pomoću ID-broja kolačića može beležiti tzv. konverzije koje su povezane sa zahtevima na osnovu oglasa. To je na primer onda slučaj ako korisnik vidi DoubleClick oglas, pa kasnije pomoću istog pretraživača otvori web stranicu oglašivača i tamo nešto kupi. Prema navodima Google-a, kolačići Double Clicka ne sadrže lične podatke.

4.6.2 Zahvaljujući korišćenim alatima AdWords i DoubleClick by Google vaš pretraživač automatski uspostavlja direktnu vezu s Googleovim serverom. Nemamo uticaj na opseg i dalju obradu podataka koje Google prikuplja pomoću ovog alata, pa vas zato obaveštavamo u skladu sa našim saznanjima: upotrebom DoubleClicka Google dobija informaciju da ste otvorili odgovarajući dio našeg internetskog nastupa ili da ste kliknuli na naš oglas. Ako ste registrovani za neku Googleovu uslugu, Google posetu može pripisati vašem korisničkom računu. Čak i ako niste registrovani kod Googlea, odnosno ako se niste prijavili, postoji mogućnost da Google sazna vašu IP adresu.

4.6.3 Dodatne informacije o DoubleClicku by Google možete pronaći na https://www. doubleclic-kbygoogle.com , a o zaštiti podataka kod Googlea uopšteno na: https:// polici-es.google.com/privacy?hl=en .

4.7 Učestvovanje u Google AdWordsu i DoubleClicku možete sprečiti na različite načine:

4.7.1 odabirom odgovarajućih podešavanja vašeg pretraživača, posebno onih koje sprečavaju kolačiće trećih strana sprečavate dobijanje oglasa trećih strana;

4.7.2 Deaktiviranjem kolačića za praćenje konverzije tako da svoj pretraživač namestite na tako da se blokiraju kolačići s domena „www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads , pri čemu se ta postavka briše kada brišete svoje kolačiće;

4.7.3 deaktiviranjem oglasa ponuđača u skladu sa vašim interesima koji su deo kampanje za samoregulaciju „About Ads” preko veze http://www.aboutads.info/choices , pri čemu se ta postavka briše kada brišete svoje kolačiće;

4.7.4trajnom deaktivacijom u pretraživačima Firefox, Internet Explorer ili Google Chrome preko veze http://www.google.com/settings/ads/plugin . Međutim, upozoravamo vas da u tom slučaju možda neće biti moguće u potpunosti koristiti sve funkcije ove web stranice.

4.8 Pravna osnova za obradu vaših podataka je čl. 6. st. 1. tačka (f) GDPR-a. Imate pravo povući svoj pristanak u bilo kom trenutku. Ako to želite učiniti, kontaktirajte nas putem gore navedenih detalja ili pratite uputstva u našim promotivnim porukama. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost bilo koje obrade podataka koja je izvršena na osnovu pribavljene saglasnosti.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.9.1 Naše web stranice koriste i alate AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista i Sizmek:

4.9.2 Ovi alati koriste kolačiće kako bi se objavljivali oglasi koji su relevantni za korisnike i kako bi se poboljšala obaveštenja o rezultatima kampanje ili kako bi se izbeglo da korisnik više puta vidi iste oglase. Pomoću ID-broja kolačića alati beleže koji se oglasi objavljuju u kom pretraživaču, pa se na taj način, ako je aktivirana funkcija Frequency capping, može sprečiti da se oni prikazuju višekratno. Prema navodima ponuđača, kolačići tih alata ne sadrže lične podatke.

4.9.3 Na osnovu korištenih alata vaš pretraživač automatski uspostavlja direktnu vezu sa poslužiteljem dotičnog ponuđivača. Nemamo uticaj na opseg i dalju obradu podataka koji se prikupljaju pomoću ovih alata, pa vas zato obaveštavamo u skladu sa našim saznanjima: Povezivanjem ponuđači dobijaju informaciju da ste otvorili odgovarajući deo našeg internetskog nastupa ili da ste kliknuli na naš oglas.

4.9.4 Pravna osnova za obradu vaših podataka je čl. 6. st. 1. tačka (f) GDPR-a. Imate pravo povući svoj pristanak u bilo kom trenutku. Ako to želite učiniti, kontaktirajte nas putem gore navedenih detalja ili pratite uputstva u našim promotivnim porukama. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost bilo koje obrade podataka koja je izvršena na osnovu pribavljene saglasnosti

4.9.5 Detaljnije informacije o alatima iz ove tačke možete pronaći na: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy, http://www.themig.com/en-us/privacy.html, https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/ and https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.10 Učestvovanje u servisima AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista i Sizmek možete sprečiti na različite načine:

4.10.1 odabirom odgovarajućih postavki vašeg pretraživača, posebno onih koje sprečavaju kolačiće trećih strana sprečavate dobijanje oglasa trećih strana;

4.10.2 deaktiviranjem kolačića za praćenje konverzije tako da svoj pretraživač namestite tako da se blokiraju kolačići s domena www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com;

4.10.3 deaktiviranjem oglasa ponuđača u skladu sa vašim interesima koji su deo kampanje za samoregulaciju „About Ads” preko veze http://www.aboutads.info/choices , pri čemu se ta postavka briše kada brišete svoje kolačiće;

4.10.4 trajnom deaktivacijom u pretraživačima Firefox, Internet Explorer ili Google Chrome preko veze http://www.google.com/settings/ads/plugin . Međutim, upozoravamo vas da u tom slučaju možda neće biti moguće u potpunosti koristiti sve funkcije ove web stranice.

4.11 Facebook Custom Audiences

4.11.1 Naše web stranice koriste i remarketing funkciju „Custom Audiences” kompanije Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, SAD. Na taj se način korisnicima naših web stranica u okviru posete društvene mreže Facebook ili drugih web stranica koje takođe koriste ovaj postupak mogu prikazati oglasi u skladu sa njihovim interesovanjima („Facebook-Ads”). Koristimo ovaj alat kako bismo vam prikazali reklamu koja je vama zanimljiva i kako bismo vam naše web stranice učinili zanimljivijim.

4.11.3 Funkcija „Facebook Custom Audiences” može se deaktivirati odgovarajućim postavkama vašeg pretraživača ili za prijavljene korisnike na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_

4.11.4 Pravna osnova za obradu vaših podataka je čl. 6. st. 1. tačka (a) GDPR-a. Imate pravo povući svoj pristanak u bilo kom trenutku. Ako to želite učiniti, kontaktirajte nas putem gore navedenih detalja ili pratite uputstva u našim promotivnim porukama. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost bilo koje obrade podataka koja je izvršena na osnovu pribavljene saglasnosti

4.11.5 Daljnje informacije o obradi podataka od strane Facebooka pronaći ćete na https://www.facebook.com/about/privacy. https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12 LinkedIn Insight Tag

4.12.1 Naše web stranice takođe koriste opciju praćenja konverzija i opciju uvida LinkedIn tvrtke LinkedIn Corporation, Sunnyvale, CA 94085, SAD. To omogućava korisnicima naših web stranica da primaju oglašavanje temeljeno na interesu prilikom poseta linkedIn.com ili drugim web mestima koja već koriste tu opciju. Ovaj alat koristimo za prikazivanje oglasa koji bi vas mogli zanimati i za prilagođavanje naših web stranica vašim interesima

4.12.2 Zbog upotrebe ovog marketinškog alata, vaš će pretraživač automatski uspostaviti direktnu vezu s LinkedIn serverom. Nemamo kontrolu nad opsegom i daljnjom upotrebom podataka koje je LinkedIn prikupio korištenjem ovih alata, tako da podaci u ovoj politici privatnosti odražavaju naše trenutno shvatanje problema. Kako je LinkedIn Insight oznaka integrisana u naše web usluge, LinkedIn će biti obaviješten kad posetite odgovarajući deo naše web stranice ili kliknete na jedan od naših oglasa. Ako ste registrovani za uslugu LinkedIn, LinkedIn će posete moći da pripiše vašem pojedinačnom računu. Čak i ako niste registrovani ili niste prijavljeni na LinkedIn, LinkedIn može identifikovati i sačuvati IP adresu kao i druge opcije za identifikovanje.

4.12.3 Opcija LinkedIn Insight Tag može se onemogućiti postavljanjem odgovarajućih podešavanja u vašem pretraživaču ili - ako ste prijavljeni na LinkedIn - na https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

4.12.4 Pravna osnova za obradu vaših podataka je čl. 6. st. 1. tačka (f) GDPR-a. Imate pravo povući svoj pristanak u bilo kom trenutku. Ako to želite učiniti, kontaktirajte nas putem gore navedenih detalja ili pratite uputstva u našim promotivnim porukama. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost bilo koje obrade podataka koja je izvršena na osnovu pribavljene saglasnosti.

4.12.5 Dodatne informacije o obradi podataka putem LinkedIn-a mogu se naći na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy and https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.13 YouTube

4.13.1 Koristimo video platformu "YouTube" kompanije YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, SAD (»YouTube«), kompanije Google Inc., kako bismo osigurali privlačnu, doslednu prezentaciju video sadržaja na našoj web stranici. To radimo u poboljšanom načinu privatnosti. Ako ne prihvatite kolačićem prilikom posete web lokaciji, YouTube neće prikupljati podatke kada posetite web lokaciju. Tek kada želite reprodukovati video-zapis i pristati na kolačić, vaši se podaci prenose na YouTube (poput IP adrese, stranice s uputstvima, podataka o uređaju (pretraživač, vrsta uređaja), dohvaćeni video-zapis). Sami snimamo i pohranjujemo podatke jeste li i koji YouTube video reprodukovali kako bismo vam mogli ponuditi prilagođenu uslugu

4.13.2 Vaši lični podaci se brišu čim više nisu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade.

4.13.3 Pravna osnova za obradu vaših podataka je čl. 6. st. 1. tačka (f) GDPR-a. Imate pravo povući svoj pristanak u bilo kom trenutku. Ako to želite učiniti, kontaktirajte nas putem gore navedenih detalja ili pratite uputstva u našim promotivnim porukama. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost bilo koje obrade podataka koja je izvršena na osnovu pribavljene saglasnosti

4.13.4 Nemamo uticaja na obradu podataka od strane YouTubea. Daljnje informacije o obradi podataka putem usluge You Tube mogu se naći na https://policies.google.com/privacy?hl=rs. .

4.14 Kolačići

4.14.1 Naše web stranice koriste pored kolačića iz tačke 4.4 do 4.13 i druge kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se lokalno čuvaju u privremenu memoriju vašeg pretraživača. Navedene kolačiće koristimo samo kako bismo proveli, odnosno na raspolaganje stavili uslugu koju koristite, u skladu sa čl. 6. st. 1. toč. (f) OUZP-a. Naš legitimni interes za obradu podataka sastoji se u tome da se optimizuju postavke web stranice za krajnji uređaj koji koristite te da se prilagode korisničke površine. Ako su vam potrebne dalje informacije u vezi sa merenjem interesa koje treba provesti u skladu sa čl. 6. st. 1. toč. (f) OUZP-a, molimo da nas kontaktirate na gore navedene kontaktne podatke. Na našim se web stranicama koriste sljedeće vrste kolačića opseg i način funkcioniranja kojih su objašnjeni u nastavku:

  • privremeni kolačići (vidi s tim u vezi 4.14.2)
  • trajni kolačići (vidi s tim u vezi 4.14.3).

4.14.2 Privremeni kolačići brišu se automatski kada zatvorite pretraživač. Tu spadaju posebno sesijski kolačići. Oni pohranjuju tzv. ID-br. Sesije pomoću kojeg se različiti upit vašeg preglednika može pripisati zajedničkoj sesiji. Na taj se način računar može ponovno prepoznati kada se vratite na našu web stranicu. Sesijski se kolačići brišu kada se odjavite ili zatvorite preglednik.

4.14.3 Trajni se kolačići brišu automatizovano nakon unapred određenog vremenskog razdoblja koje se može razlikovati u zavisnosti od kolačića. Te kolačiće u svako doba može izbrisati u sigurnosnim postavkama svog pretraživača.

4.14.4 Postavke svog pretraživača možete postaviti prema svojim željama i npr. odbiti prihvata-nje kolačića trećih strana ili svih kolačića. Međutim, upozoravamo vas da u tom slučaju možda neće biti moguće u potpunosti koristiti sve funkcije naše web stranice.

5 Prikupljanje I obrada dobrovoljno datih podataka

5.1 Prikupljamo I obrađujemo lične podatke koji su dovoljno podeljeni san ama tokom interakcije sa klijentima, dobavljačima I drugim poslovnim partnerima (na primer putem elektronske pošte, telefona ili naših web stranica)

Podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

5.1.1 Za realizaciju ugovornih odnosa, kao i za obradu upita, narudžbina i zadataka, ili ispunjavanje predugovornih radnji, potrebni su nam vaši lični podaci (npr. prezime, ime, e-mail adresa, adresa, datum rođenja, broj telefona, naziv radnog mesta i bankovni detalji). Svrha obrade podataka temelji se na nameravanom poslu. Prikupljamo te podatke kako bismo vam mogli pružiti odgovarajuće usluge i kako bismo mogli realizirati ugovorni odnos s vama. Pravna osnova za to je čl. 6. st. 1. tača (b) GDPR -a.

5.1.2 Za sprovođenje i učestvovanje u digitalnim događajima ("ponude događaja") potrebni su nam lični podaci (npr. Ime, kompanija, telefon, e-pošta, profesionalna grupa, država, jezik, registrovane video sesije). Obrada vaših ličnih podataka služi u svrhu pružanja ponude događaja koju ste zatražili. Uz to, čuvamo vaše rezervisane video sesije kako bismo vam pružili prilagođenu uslugu čak i nakon događaja. Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je vaša privola prema čl. 6. st. 1. tačka. (f) GDPR -a. Imate mogućnost u bilo kom trenutku povući svoj pristanak za obradu vaših ličnih podataka u kontekstu učestvovanja u našim ponudama događaja za budućnost. U tom slučaju, međutim, više nećete moći učestvovati u željenom digitalnom događaju. Svi lični podaci pohranjeni tokom registracije ili učestvovanja u našoj ponudi digitalnih događaja biće izbrisani u ovom slučaju, osim ako druge svrhe ili zakonski rokovi zadržavanja sprečavaju brisanje.

5.1.3 Takođe koristimo vaše podatke za analizu i statističke svrhe (npr. za upotrebu naših ponuda), kao i u reklamne svrhe ili ankete kupaca, kako bismo vam pružili informacije o proizvodima, uslugama i događajima, posebno putem pošte ili u obliku biltena e-pošte ili drugih oblika kontakta (kao što su SMS ili telefon). Pravni osnov za to je naš legitimni interes u optimizaciji ponuda relevantnih za vas, kao i u pružanju relevantnih oglasa na osnovu čl. 6. st. 1. tačke (f) GDPR -a. Ako su vam potrebne dodatne informacije o usklađivanju interesa koje se moraju provesti u skladu s tačkom (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a, kontaktirajte nas koristeći gore navedene detalje. U bilo kom trenutku možete se usprotiviti upotrebi svojih podataka u reklamne svrhe. Pojedinosti o vašem pravu na prigovor nalaze se u odjeljku 7. ove politike privatnosti.

5.1.4 Ako smo u sladu sa nacionalnim zakonima pojedinih zemalja obvezni za gore navedene promotivne mjere prethodno tražiti vašu saglasnost, onda ćemo to naravno učiniti. Pravna osnova za obradu vaših podataka je onda vaša saglasnost (čl. 6. st. 1. tačka. (a) GDPR -a.). Vašu saglasnost možete opozvati u svako doba. Molimo obratite nam se s tim u vezi na gore navedene kontakte ili sledite uputstva u našim porukama. Opozivanje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja je provedena na osnovu saglasnosti.

6 Deljenje vaših podataka sa trećim osobama

Vaši lični podaci se bez vaše izričite saglasnosti prosleđuju u samo dole navedenim slučajevima:

6.1 Zbog pravnog gonjenja

Ako je to potrebno radi rasvetljavanja nezakonitog korišćenja naših usluga ili pravnog gonjenja, lični se podaci prosleđuju organima za pravno gonjenje i drugim nadležnim organima. Međutim, to će se učiniti samo ako postoje konkretne naznake za nezakonito, odnosno ponašanje sa zloupotrebom. Podaci se mogu proslediti i ako je to potrebno radi sprovođenja uslova korišćenja ili drugih sporazuma. Osim toga, zakonski smo obvezni određenim javnim organima na upit dati informacije. A to su organi kaznenog gonjenja, organi zadužena za gonjenje prekršaja, kao i organi koji se bave poreznim pitanjima. Ti se podaci prosljeđuju na osnovu našeg legitimnog interesa za suzbijanjem zloupotrebe, gonjenja kaznenih dela te osiguranje, isticanje i ostvarivanje prava, čl. 6. st. 1. tačke (f) GDPR-a. Ako su vam potrebne detaljnije informacije u vezi sa odvagivanjem interesa koje treba provesti u skladu sa čl. 6. st. 1. tačka (f) GDPR -a, molimo da nas kontaktirate na gore navedene načine.

6.2 Izvršitelji obrade

Kako bismo mogli pružiti usluge zavisni smo od spoljnih kompanija i pružaoca usluga („izvršitelji obrade”) s kojima su+arađujemo na ugovornoj osnovi. U tim se slučajevima lični podaci prosleđuju tim izvršiteljima obade kako bismo im omogućili njihovu daljnju obradu. Međutim lični podaci se prosleđuju i drugim društvima grupe Geberit. Izvršitelje obrade biramo pažljivo I redovno kontrolišemo njihov rad. Izvršitelji obrade podatke smeju da koriste isključivo u svrhe koje smo odredili, pa su osim toga ugovorom obvezani da vaše podatke smeju koristiti isključivo u skladu sa ovom izjavom o zaštiti podataka I merodavnim zakonima o zaštiti podataka.

Konkretno, koristimo ponaosob usluge sledećih izvršitelja obrade:

6.2.1 Druga društva iz grupe Geberit u svrhu centralnogadministriranja klijenata I realizacije poslova

6.2.2Druga društva iz grupe Geberit u svrhu pružanja centralnih IT usluga za druga društva

6.2.3 Onih koji pružaju logističke usluge za slanje proizvoda koje ste naručili od nas, marketinške dokumentacije ili drugih predmeta

6.2.4Pružaoce platnih usluga za sprovođenje eventualnih vaših plaćanja nama o ibratno

6.2.5 Pružanje servisnih usluga za montažne ilipostprodajne usluge

6.2.6 Pružanje servisnih usluga za slanje newslettera ili sprovođenje ankete klijenata.

6.2.7 Pružanje IT usluga radi osiguranja cloud usluga, softvera i hardvera te za sprovođenje radova na održavanju.

6.2.8 Pružalac softvera za upotrebu komunikacijskih ponuda sa kupcima, posebno za ponude događaja

Podaci se izvršiteljima obrade prosleđuju na osnovu čl. 28. st. 1. GDPR -a, na osnovu našeg legitimnog interesa za tehničkim prednostima koje se ostvaruju korišćenjem specijalizovanih izvršitelja obrade I okolnosti da ne preovlađuju vaša prava i interesi za zaštitom osobnih podataka, čl. 6. st. 1. tačke (f) GDPR -a. Ako su vam potrebne daljnje informacije u vezi sa odvagivanjem interesa koje treba provesti u skladu sa čl. 6. st. 1. tačka (f) GDPR -a, molimo da nas kontaktirate na gore navedene načine.

6.3 Transfer u treće zemlje

6.3.1 Tokom obrade vaših ličnih podataka, vaše lične podatke možemo preneti pouzdanim pružateljima usluga u trećim zemljama. Treće zemlje su zemlje koje su izvan Evropske unije (EU) ili Europskog prostora (EEA). Sarađujemo samo s pružateljima usluga koji nam mogu pružiti prikladne garancije za sigurnost vaših ličnih podataka i koji mogu garantovati da će se vaši lični podaci obrađivati ​​u skladu sa strogim evropskim standardima zaštite podataka. Kopiju ovih prikladnih garancija možete pregledati u našim prostorijama.

6.3.2 Ako lične podatke prenesemo u treće zemlje, to će biti učinjeno na osnovu takozvane odluke o adekvatnosti Evropske komisije, ili, u nedostatku takve odluke, na osnovu takozvanih standardnih ugovornih klauzula, koje je takođe izdala Evropska komisija. U ovom slučaju ne može se isključiti da osobne podatke prenosimo davateljima usluga u SAD-u.

7 Vaša prava

7.1 S obzirom na vaše osobne podatke koje obrađujemo imate niže opisana prava. Molimo da vezano za ostvarenje vaših prava svoj pisani upit pošaljete na gore navedene kontakte ili na sljedeću e-mail adresu:
dataprotection@geberit.com.

7.2 Pravo na pristup podacima

Imate pravo, na upit, u svako doba u opsegu čl. 15. GDPR -a dobiti informacije o vašim ličnim podacima koje obrađujemo.

7.3 Pravo na ispravak i brisanje

Pod uvjetima opisanim u čl. 17. GDPR -a imate pravo od nas zahtevati brisanje vaših ličnih podataka. Ti uslovi predviđaju ponaosob pravo na brisanje ako lični podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili obrađeni na drugi način. Ostvarivanje tog prava je u skladu sa čl. 17. st. 3. GDPR -a je posebno onda ograničeno kada vaše podatke trebamo za ispunjavanje pravne obaveze ili za ostvarivanje pravnih zahteva.

7.4 Pravo na ograničavanje obrade

Imate parvo od nas tražiti ograničavanje obrade u skladu sa odredbama iz čl. 18. GDPR -a. To pravo postoji posebno ako je između vas i nas sporna tačnost ličnih podataka tokom razdoblja koje je potrebno za proveru točnosti podataka i ako, u slučaju postojanja prava na brisanje, umjesto brisanja zahtevate ograničavanje obrade; nadalje, u slučaju da podaci više nisu potrebni u svrhe obrade, ali vam trebaju za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahteva i ako je između nas i vas još uvijek sporno da li će prigovor biti uspješan. Ako je obrada vaših podataka u skladu s tim ograničena, podaci se smeju obrađivati samo još u izuzetnim slučajevima, na primer ako ste dali saglasnost ili je to potrebno radi ostvarivanja pravnih zahteva.

7.5 Pravo na prigovor protiv obrade

Iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije, u skladu sa čl. 21. GDPR -a imate pravo u svako doba uložiti prigovor protiv obrade vaših ličnih podataka koja se sprovodi, između ostaloga, na osnovu čl. 6. st. 1. tačaka (e) ili (f) GDPR -a. Mi ćemo u tom slučaju obustaviti obradu vaših ličnih podataka, osim ako dokažemo da postoje uverljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahteva.

7.6 Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo lične podatke koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu u sladu sa odredbama čl. 20. GDPR -a. U skladu sa tim je, između ostaloga, potrebno da se obrada podataka temelji na Vašoj saglasnosti i da se ona provodi pomoću automatizovanih postupaka.

7.7 Pravo na pritužbu nadležnom organu za zaštitu podataka

Imate pravo na pritužbu nadležnom organu, posebno u državi članici u kojoj se nalazi vaše boravište, radnog mesta ili mesto pretpostavljenog prekršaja, ako smatrate da obrada ličnih podataka predstavlja povredu primenjivog prava o zaštiti podataka.

8 Brisanje vaših podataka

Načelno vaše lične podatke brišemo ili anonimizujemo čim više nisu potrebni u svrhe u koje smo ih prikupili ili koristili u skladu sa prethodno navedenim tačkama. Ako se podaci moraju čuvati iz zakonskih razloga, onda ih blokiramo. Tako da više nisu raspoloživi za daljnju upotrebu. Ako želite daljnje informacije o našim rokovima za brisanje i čuvanje, molimo obratite se odgovornoj osobi iz tačke 2.na tamo navedene kontakte.

9 Promane svrhe

Vaši se lični podaci obrađuju u druge od gore opisanih svrha samo ako je to dopušteno pravnim propisom ili ste dali svoju saglasnost za izmenjenu svrhu obrade podataka. U slučaju daljnje obrade u druge svrhe, osim onih u koje su prvobitno prikupljeni, o tom drugim svrhama ćemo vas obavestiti pre daljnje obrade pa ćemo vam na raspolaganje staviti sve daljnje merodavne informacije.

10 Automatizovanje odluke u pojedinačnom slučaju ili mere za izradu profila

Ne koristimo automatizovane procese obrade radi donošenja odluka – ni za izradu profila.

Verzija: Februar 2021