ALATI I PRIBOR BRZ NAPREDAK U RADU SA ELEKTROHIDRAULIKOM

Geberit Mepla čeljusti za stiskanje

Pomoću Geberit čeljusti za stiskanje, obujmica za stiskanje i međučeljusti izvode se dozvoljena stiskanja. Ovi alati se koriste kao baza sistemskih dozvola.

Alati za stiskanje kompanije Geberit

Alati za stiskanje kompanije Geberit sa osvetljavanjem pritisne tačke nudi dobru vidljivost u tamnim ćoškovima
Ergonomsko rukovanje alatom za stiskanje sa neklizajućom i kompaktnom drškom
  • Kompaktan i lak sa velikom snagom
  • Podesan i za uske situacije gradnje
  • Tanka i neklizajuća drška za bezbedno rukovanje
  • Elektrohidraulički pogon
  • Dobra vidljivost u tamnim ćoškovima zahvaljujući integrisanoj LED lampici (alati za stiskanje kompanije Geberit ACO 203/ECO 203)
  • Zahvalan za održavanje zbog motora bez četkica (alati za stiskanje kompanije Geberit ACO 203)
Pregled Geberit alata za stiskanje
Alat za stiskanje   Geberit MeplaGeberit Mapress 
Geberit Mepla ručni alat za stiskanje-H<1.7 kg16-26 Primenljivo bez čeljusti za stiskanje
ACO 103plus[1]A1.7 kg16-4012-35Sa Bluetooth® za NovoCheck aplikaciju
ACO 203plus[2]A2.8 kg16-7512-66.7Sa LED osvetljenjem. Sa Bluetooth® za NovoCheck aplikaciju
ACO 203 XLplus[2XL]A3.8 kg16-7512-108LED osvetljenjem. Sa Bluetooth® za NovoCheck aplikaciju
ECO 203[2]N3.2 kg16-7512-66.7Sa osvetljenjem
MFP 2[2]H4.5 kg16-7512-54 
ECO 301[3]N5.0 kg 12-108 
HCPS*[3]N14.2 kg 76.1-108Za VDS kompatibilne uređaje 108 bez prethodnog stiskanja

Legenda:
H = ručni uređaj; A = sa akumulatorom; N = sa mrežnim kablom
x kg: Težina ručnog uređaja uključujući akumulator bez alata za stiskanje
* HCPS isporučen sa sopstvenim čeljustima za stiskanje, koja nisu kompatibilna sa drugim uređajima

Sve tehničke informacije o alatima i priboru možete pronaći u produktnom katalogu

Novi alati za stiskanje i baterije koje se mogu puniti

Novi Geberit alat za stiskanje ACO 103plus, ACO 203plus iACO 203XLplus sa Bluetooth®-om.

Nove baterije koje se mogu puniti sa 5 Ah za Geberit alate za stiskanje ACO 203Plus iACO 203XL.

Čeljusti za presovanje koje se ne moraju održavati su od 2018. godine za sve Geberit sisteme za presovanje u sistemima cevi za snabdevanje.