Geberit ventil za sprečavanje gubitka energije ERV | Geberit Srbija

Geberit ventil za sprečavanje gubitka energije erv

Geberit ventil za sprečavanje gubitka energije ERV zatvara i poslednji prolaz

Energetski efikasna gradnja je nešto što se podrazumeva i po pravilu obuhvata celu zgradu. Međutim, do sada je na krovu zjapio poslednji otvor, koji sada može da se zatvori pomoću Geberit ventilaza sprečavanje gubitka energije ERV: izduvna ventilacija na vertikali. Ona omogućava da, na primer, prilikom ispiranja WC šolje ne nastane podpritisak i da sifoni budu potpuno usisani. Otvorena vertikala je do sada uzrokovala konstantne gubitke toplota preko odvodnog sistema.

Inovativni Geberit ventil za sprečavanje gubitka energije ERV rešava taj problem tako što:

  • se zahvaljujući patentiranom sistemu silikonskih membrana otvara samo po potrebi
  • obezbeđuje izjednačavanje pritiska, kada je to potrebno
  • sprečava nepotrebne gubitke toplote i time povećava energetsku efikasnost zgrade

Ekonomičan doprinos zaštiti klime

Patentirane magnetne membrane Geberit ventila za sprečavanje gubitka energije ERV otvaraju se u oba smera

Pozitivni efekti, koji se isplate

U zavisnosti od strukture zgrade, njene lokacije i vremenskih uslova, amortizacija montaže Geberit ventila za sprečavanje gubitka energije ERV je moguća u roku od pet do deset godina*. Korisnici terasa na krovu dodatno profitiraju od Geberit ventila za sprečavanje gubitka energije ERV, jer se iz ventilacionih vodova ne šire neprijatni mirisi.

  • Ušteda energije bez gubitka funkcije – moguća je ušteda i do 50 litara lož ulja godišnje*
  • može da se postavi na prečnik d110 i da se prilagodi svim uobičajenim vrstama instalacija
  • bez održavanja i sa zaštitom od insekata, otporan na smrzavanje

* Podaci se zasnivaju na proračunima na osnovu modela sa temperaturama vazduha u Lucernu (Švajcarska) za višespratnu zgradu i sa neizolovanim vertikalama.

Evokako funkcioniše Geberit ventil za sprečavanje gubitka energije ERV

Gubici toplote na krovu

Thermal image of the ventilation pipes with Geberit energy retaining valve ERV and open at the top
Izaberite ikonicu sa informacijama na slici

Pogled kroz termoskopsku kameru prokazuje jasne temperaturne razlike na površini, koje postaju naročito jasne pri nižim spoljašnjim temperaturama.

Ventilacija sanitarnih cevovoda prema potrebi

Geberit ventil za sprečavanje gubitka energije ERV zatvara ventilaciju za otpadnu vodu preko krova pomoću patentiranog magnetnog membranskog sistema. On se otvara automatski, ako je potrebno izjednačavanje pritiska. Tokom preostalog vremena on zadržava toplotu u zgradi. Nadpritisak iz kanalizacije može da se eliminiše preko Geberit ventilaza sprečavanje gubitka energije, jer se membrane mogu otvarati u oba smera. Tako Geberit ventil za sprečavanje gubitka energije ERV odgovara standardu SN 592000.


Vidljiv gubitak toplote bez Geberit ventila za sprečavanje gubitka energije ERV

Protok toplote kroz krovne prelaze

Po nalogu Savezne službe za energetiku (BFE), Visoka škola za tehniku i arhitekturu u Lucernu je izradila studiju o gubicima toplote sa funkcionalnih otvora u šupljinama zgrada. Saznanja iz studije prikazuju da preko krovnih prelaza dolazi do gubitaka toplote.

Ventilacija po potrebi pomoću membranskog sistema Geberit ventila za sprečavanje gubitka energije ERV

Davalac licence / finansijer projekta

OEKAG WasserTechnik AG / Klimastiftung Schweiz / Savezna služba za energetiku BFE

Logo OEKAG WasserTechnik AG
Logo Swiss Climate fondacije
Logo Švajcarske Konfederacije / Savezne službe za energetiku BFE

Sve tehničke informacije o ventilu za sprečavanje gubitka energije ERV možete pronaći u produktnom katalogu