Održive zgradeStandardi i sertifikati

Sertifikovani standardi kao što su LEED, BREEAM ili DGNB čine performanse održivosti zgrada transparentnim. Saznajte šta oni predstavljaju u ovom pregledu.

Sertifikaciona kuća ocenjuje zgradu na osnovu detaljnog kataloga kriterijuma. Sastav i težina kriterijuma se razlikuju od etikete do etikete. Većina njih radi sa bodovnim sistemom

  • Procena ili sertifikacija se uvek odnosi na zgradu, a ne na pojedinačne proizvode.
  • Pored ekoloških pitanja kao što su potrebe zgrade za električnom energijom i toplotom, emisije ili korišćenje resursa, troškovi životnog ciklusa, društveni aspekti (npr. pristupačnost), upravljanje zgradom, mobilnost (veze javnog prevoza) i okolina (zelene površine) su takođe relevantni za sertifikacija

Nacionalne i internacionalne oznake

BREEAM, LEED i DGNB predstavljaju tri najvažnija sistema sertifikacije za održivu gradnju širom sveta

Tri standarda su postala međunarodno uspostavljena: LEED, BREEAM i DGNB. U zavisnosti od tržišta, dodaju se važne lokalne etikete, na primer Minergie u Švajcarskoj, Vell u Poljskoj i Skandinaviji ili NABERS i Green Stars u Australiji.

BREEAM, LEED iDGNB kratak pregled

Kako Geberit proizvodi doprinose sertifikaciji?

Geberit SuperTube sistem odvodnje

U zavisnosti od standarda, svaka kategorija (energetski bilans, voda, mobilnost, itd.) je različito ponderisana. Korišćenje resursa, uključujući vodu, jedna je od kategorija kojoj se generalno daje veća težina. To uključuje sisteme za ispiranje koji štede vodu, higijenu vode za piće, mogućnosti korišćenja kišnice i sive vode i efikasno odvođenje otpadnih voda.

Sa svojom tehnologijom ispiranja koja štedi vodu, na primer, Geberit doprinosi ukupnom većem performansu zgrade u pogledu održivosti. Geberit takođe postiže rezultate u kategoriji „Materijal“ sa proizvodima napravljenim od materijala koji se može reciklirati (PP cevni sistemi) ili sa rešenjima koja doprinose visokom nivou uštede prostora i materijala, kao što su SuperTube sistem odvodnje.

Ekološke deklaracije proizvoda

Geberit proizvodi sa ekološkom deklaracijom proizvoda uključuju Geberit Silent-Pro sistem cevi

Takozvane ekološke deklaracije proizvoda (EPD) takođe imaju direktan uticaj na dodeljene bodove

Oni pružaju transparentnu, kvantifikovanu i uporedivu osnovu informacija o ekološkom otisku građevinskih proizvoda. U Geberitu, proizvodi sa EPD sada čine 30% prodaje.