Geberit BIM GEBERIT BIM DODATAK I BIM OBJEKTI ZA AUTODESK® REVIT®

INTELIGENTNI PODACI ZA DIGITALNO PLANIRANJE

Da bi podržao mehanički, električni i sanitarni (MEP) dizajn, Geberit nudi BIM sadržaj za posebne proizvođače uz standardne CAD crteže. Sadržaj obuhvata parametarske 3D modele koji sadrže konkretne meta podatke. Ovo olakšava MEP dizajniranje i planiranje pomoću Geberit proizvoda u Autodesk® Revit® softveru za planiranje, bez obzira na to da li su u pitanju rane faze dizajna ili upravljanje objektima.

NOVI GEBERIT BIM DODATAK

Nova verzija Geberit BIM dodatka kombinuje sve Geberit BIM alate u centralnoj aplikaciji. Pored osveženog korisničkog interfejsa, Geberit BIM dodatak nudi i mnoštvo novih funkcija koje značajno pojednostavljuju postupak planiranja.

Geberit BIM-Daten für Autodesk® Revit®

NOVE FUNKCIJE

 • Katalog: Pristup najnovijim BIM objektima
 • Instalacioni sistemi: Proračun Geberit predzidnih sistema direktno u Autodesk® Revit®
 • Geberit Pluvia: proračun direktno u Autodesk® Revit®
 • Pretraga proizvoda pomoću Geberit šifre proizvoda
 • Direktna veza ka Geberit onlajn katalogu
 • Pomoćnik:
  • Numerizacija cevi za prefabrikaciju
  • Segmentacija dužine cevi
  • Dodeljivanje šifre artikla sistemskim cevima

Geberit BIM dodatak na prvi pogled

Budućnost se dešava već danas – BIM NOW

Ime**

Prezime**

Firma**

Email**

Profesija*

Informiran/a sam o tome da će moj upit biti prosleđen distributeru društva Geberit koji posluje u mojoj zemlji, pod uslovom da moje prebivalište nije u zemlji društva Geberit koja je navedena u impresumu.

Preuzimanje

Molimo vas da napišete svoje podatke kako biste dobili dalje informacije ili ažuriranje.