Izjava i obaveštenje o zaštiti privatnostiza Geberit aplikacije i IoT usluge

Promene u odnosu na prethodnu verziju ovog dokumenta navedene su na kraju dokumenta.