Radi što bolje usluge, ovaj sajt koristi kolačiće. Korišćenjem našeg sajta, pristajete na ovu funkciju. Više informacija možete pronaći pod našom politikom o poštovanju privatnosti.

U redu
Geberit Srbija

Izjava i obaveštenje o zaštiti privatnosti

za Geberit aplikacije i IoT usluge

1 1 Područje važenja

Ova izjava o zaštiti privatnosti važi za korišćenje mobilnih Geberit aplikacija („Aplikacija“) i za usluge koje se nude preko istih. Prilikom korišćenja aplikacije, mi vršimo obradu vaših ličnih podataka, ukoliko koristite specifične usluge. Pod ličnim podacima se smatraju svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identite određen ili odrediv. Imajući u vidu da nam je veoma važna vaša privatnost prilikom korišćenja ove aplikacije, u nastavku želimo da vas obavestimo o svim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti, odnosno o tome koje lične podatke obrađujemo kada koristite aplikaciju i kako postupamo sa ovim podacima.

2 Rukovalac i predstavnik u Republici Srbiji i referent za zaštitu podataka

2.1 Rukovalac i odgovorno lice za obradu vaših ličnih podataka je Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Rapperswil-Jona.

Predstavnik Rukovaoca u Republici Srbiji je PREDSTAVNIŠTVO GEBERIT PRODAJNO PODJETJE DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC), sa sedištem u Beogradu – Voždovac, ul. Vojvode Skopljanca br.24.

2.2 Sa našim referentom za zaštitu podataka možete stupiti u kontakt preko adrese e-pošte dataprotection@geberit.com ili preko naše gore navedene poštanske adrese sa naznakom „referent za zaštitu podataka“.

3 Informacije o obradi vaših podataka

U nastavku možete da pronađete detaljnije informacije o tome koje vaše lične podatke prikupljamo i na koji način ih obrađujemo:

3.1 Informacije koje se prikupljaju prilikom preuzimanja

Prilikom preuzimanja aplikacije određene informacije koje su neophodne radi instaliranja i korišćenja aplikacije se prenose na prodavnicu aplikacija koju ste izabrali (npr. GooglePlay ili Apple App Store). Pri tome je prvenstveno reč o vašem korisničkom imenu, adresi e-pošte, broju klijenta za vaš račun, vremenu preuzimanja, po potrebi informacijama o plaćanju, kao i individualnoj šifri za vaš krajnji uređaj. Obrada ovih podataka se vrši isključivo od strane odgovarajuće prodavnice aplikacija i ona se nalazi izvan našeg područja uticaja. Osim toga, kod prvog preuzimanja aplikacije tražimo informacije o zemlji u kojoj ćete koristiti aplikaciju, kako bismo vam mogli ponuditi usluge na odgovarajućem jeziku. Pravnu osnovu za to predstavlja čl. 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i čl. 6 stav 1. slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka. Bez ove informacije nismo u mogućnosti da vam ponudimo aplikaciju na vašem jeziku..

3.2 Informacije koje se prikupljaju automatski:

U okviru korišćenja aplikacije, određene podatke, koji su neophodni za korišćenje aplikacije, prikupljamo automatski. U to spadaju: interni identifikacioni broj uređaja, verzija i jezik vašeg operativnog sistema, rezolucija ekrana, Bluetooth MAC adresa, vreme pristupa. Ovi podaci se nama dostavljaju automatski, ali ih mi ne čuvamo, (1) da bismo vam mogli staviti na raspolaganje aplikaciju i sa njom povezane funkcije, (2) da bismo unapredili funkcije i karakteristike aplikacije i (3) da bismo sprečili zloupotrebu kao i greške u funkcionisanju i iste otklonili. Ova obrada podataka je opravdana time (1) što je obrada neophodna za stavljanje aplikacije na raspolaganje (čl. 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ,čl. 6 stav 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka) i (2) zato što imamo opravdan interes da garantujemo funkcionalnost i besprekoran rad aplikacije i da ponudimo uslugu koja je u skladu sa zahtevima tržišta i interesima. Za dodatne informacije u vezi sa procenom interesa u skladu sa čl. 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i čl. 6 stav 1. slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka, obratite nam se preko gore navedenih kontakt podataka.

3.3 Informacije koje se prikupljaju u okviru korišćenja aplikacije:

Unutar aplikacije imate mogućnost da dostavite vaše lične podatke na dobrovoljnoj osnovi. Ove podatke, uključujući lične podatke, koristimo u sledeće namene:

3.3.1 Kada svoj aplikaciju povežete sa svojim Geberit uređajem, prikupljamo serisjki broj vašeg Geberit uređaja. Serijski broj koristimo kako bismo proverili da li je vaš Geberit uređaj koristite javno ili privatno i da li ste ga već registrovali kod nas. Ako je tako, onda se dalje opcije aktiviraju automatski. Veza između aplikacije i Geberit uređaja je dobrovoljna i zasniva se na vašem pristanku. Pravne osnove za to predstavlja tačka (a) člana 6(1) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Vezu svog Geberit uređaja sa aplikacijom možete prekinuti kad god poželite bez uticaja zakonitosti obrade zasnovane na pristanku pre prekida veze.

3.3.2 Pored toga, serviseri pozvani od strane Geberita mogu putem posebne aplikacije čitati anonimne tehniče podatke sa vašeg uređaja u slučaju servisiranja (ovo se odnosi na Geberit ID, kao i na statističke i dijagnostičke podatke kao što su model, serisjki broj, datum broizvodnje, podešavanja uređaja, podešavanja profila, očitavanja brojila sa komponenata uređaja, istorija uklanjanja kamenca, kodovi grešaka i istorija grešaka). To se može učiniti na licu mesta ili na daljin, prilikom čega se očitavaserijski broj vašeg Geberit uređaja. Tražimo tehničke podatke kako bismo vam pružili naše usluge i poboljšali ih putem anonimne analize podataka. Pravne osnove za to predstavljaju tačke (b) i (f) člana 6 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

3.3.3 Ako preko aplikacije registrujete sebe ili svoj Geberit uređaj, postavite servisni zahtev, poručite potrošni materijal ili koristite naš obrazac za kontakt, onda prikupljamo vaše lične podatke (npr. oslovljavanje, prezime, ime, adresa e-pošte, adresa, telefonski broj). Te podatke prikupljamo da bismo vam pružili naše usluge i da bismo realizovali odnos korišćenja sa vama. Pravne osnove za to predstavljaju čl. 12. stav 1. tačka 2. i tačka 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i čl. 6. stav 1. slovo a i slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko želite dodatne informacije u vezi sa procenom interesa u skladu sa članom 6(1) tačka (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka, obratite nam se preko gore navedenih kontakt podataka.

3.3.4 Osim toga, mi odn. društva koja su sa nama korporativno povezana koriste vaše podatke u reklamne svrhe (posebno poštanskim putem ili u vidu biltena koji se šalju putem e-pošte ili ankete za klijente ili za uspostavljanje kontakta npr. putem SMS poruke ili telefona), ukoliko želite odgovarajući oblik komunikacije. Pravni osnov za to predstavlja vaša saglasnost, ukoliko smo istu pribavili ili naš opravdani interes za promotivne aktivnosti koje su za vas relevantne, čl. 12. stav 1. tačka 1. i tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i čl. 6 stav 1 slovo a odn. slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko želite dodatne informacije u vezi sa procenom interesa u skladu sa čl. 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i čl. 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka, obratite nam se preko gore navedenih kontakt podataka.

U svakom trenutku možete da odbijete korišćenje vaših podataka u promotivne svrhe. Pojedinosti o pravu na odbijanje možete pronaći pod brojem 5.4 ove Izjave o zaštiti podataka. Ukoliko prema lokalnim zakonima u pojedinim zemljama imamo obavezu da pribavimo vašu saglasnost za navedene promotivne mere, podrazumeva se da ćemo to i učiniti. Pravnu osnovu za obradu vaših podataka tada predstavlja vaša saglasnost (čl. 12. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka). U svakom trenutku možete opozvati svoju saglasnost. U vezi sa tim možete da nam se obratite preko gore navedenih informacija o kontaktu (odeljak 2), ili pratite odgovarajuće instrukcije u našim promotivnim porukama. Opozivanje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja je izvršena na osnovu saglasnosti.

3.4 Aplikacija koristi jednu ili više alatki i tehnologija navedenih u nastavku:

3.4.1 Microsoft App Center Analytics

Our App uses technologies from the Microsoft Analytics App Center (Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA; “Microsoft”) with various functionalities (“Microsoft Analytics”). Microsoft Analytics makes it possible to analyse how our App service is used. It records entirely anonymised information about the use of our App and sends this to Microsoft, where it is then stored. Microsoft uses this information to evaluate how our App is used and provide us with further services associated with the use of apps. Microsoft is certified under the Privacy Shield framework and therefore guarantees compliance with European data protection law ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ). The legal basis for the use and evaluation of the data and the use of Microsoft is a legitimate interest in the analysis, optimisation and economic operation of our App within the scope of point (f) of Article 6(1) of the GDPR.

Podelu podataka o vašim aktivnostima sa kompanijom Microsoft možete da onemogućite tako što ćete u donjem delu preko kliznog regulatora deaktivirati podešavanje „Slanje analitičkih podataka“.

4 Prosleđivanje vaših podataka trećim licima, primaocima

U principu, prosleđivanje vaših ličnih podataka trećim licima, primaocima bez vaše izričite saglasnosti vrši se samo u sledećim slučajevima:

4.1 Radi krivičnog gonjenja

Lični podaci se prosleđuju krivičnim organima i eventualno oštećenim trećim licima, ako je to potrebno za razjašnjavanje protivpravnog korišćenja naših usluga ili za krivično gonjenje. To se dešava samo u slučaju ako postoje konkretni dokazi o protivzakonitom ponašanju odnosno zloupotrebi. Informacije se takođe prosleđuju, ako to služi za uspostavljanje uslova za korišćenje ili drugih odredbi. Osim toga, mi smo u zakonskoj obavezi da prosleđujemo informacije određenim državnim organima. To su krivični organi, organi koji prate prekršaje i finansijski organi. Prosleđivanje ovih podataka vrši se na osnovu našeg opravdanog interesa u pogledu suzbijanja zloupotreba, procesuiranja krivičnih dela i obezbeđenja, ostvarivanja i sprovođenja prava na osnovu člana 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i člana 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o proceni interesa koja se vrši prema članu 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članu 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka, obratite nam se putem gore navedenih mogućnosti za kontaktiranje.

4.2 Povezana preduzeća Geberit grupacije

Da bi se obezbedilo optimalno distributivno pružanje usluga Geberit klijentima u datoj zemlji, lični podaci se prosleđuju odgovarajućoj prodajnoj firmi koja je sa nama korporativno povezana u datoj zemlji. Prosleđivanje ovih podataka se vrši na osnovu našeg opravdanog interesa za garantovanje efektivnog pružanja usluge klijentima, član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o proceni interesa koja se vrši prema članu 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članu 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka, obratite nam se putem gore navedenih mogućnosti za kontaktiranje.

4.3 Obrađivači po ugovoru

U pogledu obrađivača podataka o ličnosti, obaveštavamo Vas da su to pravna lica sa kojima imamo zaključene Ugovore„Obrađivači“). U takvim slučajevima, lični podaci se prosleđuju obrađivaču da bi im se omogućila dalja obrada podataka. Mi pažljivo biramo i redovno proveravamo obrađivače. Obaveštavamo Vas da obrađivači smeju da koriste podatke isključivo za svrhe koje mi prethodno odredimo. Osim toga, oni imaju zakonsku obavezu da sa podacima postupaju isključivo u skladu sa ovom Izjavom o zaštiti podataka i primenjivim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti. Angažujemo sledeće obrađivače:

1. druga Geberit društva radi centralne evidencije o kupcima i obrade porudžbina
2. druga Geberit društva radi pružanja centralnih IT usluga za druga društva iz korporacije
3. Cloud-Computing ponuđače, koji vrše obradu izabraih podataka o korišćenju i uređaju sa vašeg krajnjeg Geberit uređaja unutar Evrope
4. pružaoce logističkih usluga za otpremu proizvoda koje ste naručili od nas, kao i za slanje reklamnih materijala ili drugih predmeta za vas
5. pružaoce usluga plaćanja za obradu uplata koje nam šaljete i obrnuto
6. pružaoce usluga montaže ili „After Sale" usluga
7. pružaoce usluga slanja biltena ili usluga sprovođenja anketa među kupcima
8. pružaoce IT usluga za hosting, rad i podršku za IoT usluge

Prosleđivanje podataka obrađivačima vrši se na osnovu člana 45 stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i člana 28 stav 1 Opšte uredbe o zaštiti podataka, na osnovu našeg opravdanog interesa za angažovanje specijalizovanih obrađivača, a u vezi sa povezanim ekonomskim i tehničkim prednostima i okolnošću da vaša prava i interesi u pogledu zaštite ličnih podataka time nisu ugroženi, član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o proceni interesa koja se vrši prema članu 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članu 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka, obratite nam se putem gore navedenih mogućnosti za kontaktiranje.

Prenos ličnih podataka u zemljama izvan Evropskog ekonomskog prostora (uz izuzetak Švajcarske) se ne vrši.

5 Vaša prava

Kao lice na koje se to odnosi, imate prava koja su opisana u nastavku po pitanju obrade vaših ličnih podataka. Ako želite da iskoristite vaša prava, obratite nam se pismenim upitom putem gore navedenih kontakata ili na sledeću adresu e-pošte: dataprotection@geberit.com.

5.1 Pravo na informacije i pristup podacima o ličnosti

Imate pravo da u svakom trenutku od nas dobijete informaciju o podacima koje obrađujemo i odgovarajuće lične podatke u obimu koji je definisan u članu 23. i član 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članu 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

5.2 Pravo na ispravku i dopunu i brisanje podataka o ličnosti

Imate pravo da pod uslovima koji su opisani u članu 29. i 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili članu 16 i 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka od nas zahtevate ispravljanje neispravnih podataka ili brisanje određenih ličnih podataka. Tim uslovima se naročito predviđa pravo na brisanje podataka, ako lični podaci više nisu potrebni za svrhe, za koje su prikupljani ili na bilo koji način obrađivani. Ostvarivanje ovog prava je prema članu 30. stav 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti 17 stav 3 Opšte uredbe o zaštiti podataka ograničeno, ako su nam vaši podaci potrebni za ispunjavanje pravnih obaveza ili za sprovođenje pravnih zahteva.

5.3 Pravo na ograničenje obrade,

Imate pravo da od nas zahtevate ograničenje obrade podataka u skladu sa članom 31. Zakona o zaštitit podataka o ličnosti i članom 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

5.4 Pravo na prigovor

Iz razloga, koji proizilaze iz vaše posebne situacije, prema članu 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članu 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka imate pravo u svakom trenutku da uložite prigovor u vezi sa obradom ličnih podatka, koja se, između ostalog, vrši na osnovu člana 12 stav 1 tačka 5 i 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili člana 6 stav 1 slovo e ili f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obradu vaših ličnih podataka ćemo obustaviti, osim ako možemo da dokažemo obavezujuće razloge za obradu, koji imaju prednost u odnosu na vaše interese, prava i slobode ili ako obrada podataka služi za ostvarivanje, primenu ili zaštitu prava.

5.5 Pravo na prenosivost podataka

Prema članu 36. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članu 20. Opšte uredbe o zaštiti podataka, imate pravo da od nas dobijete odgovarajuće lične podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturisanom formatu, uobičajenom za mašinsku obradu.

5.6 Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili pravo na žalbu nadležnom nazdornom organu za zaštitu podataka.

Ukoliko niste zadovoljni odgovorom Rukovaoca na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti, imate pravo da podnese pritužbu Povereniku[m1] za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji. Takođe, ukoliko nema mesta primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, u svakom slučaju imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu, naročito u zemlji vašeg boravka, radnog mesta ili mesta na kome je nastao navodni prekršaj, ako smatrate da se obradom vaših ličnih podataka krše merodavni propisi o zaštiti podataka.

6 Brisanje vaših podataka

Za brisanje vaših podataka samo nam pošaljite e-poruku na dataprotection@geberit.com. Vaše podatke brišemo ili anonimizujemo, čim prestanu da budu potrebni za svrhe iz gorenavedenih stavki, za koje smo ih prikupljali ili koristili. Ukoliko se podaci moraju čuvati iz zakonskih razloga, oni se zaključavaju. U tom slučaju podaci ne stoje na raspolaganju radi dalje upotrebe. Ukoliko želite dodatne informacije o rokovima za brisanje i čuvanje podataka[m1] , obratite nam se preko gore navedenih kontakt podataka.

7 Promene svrhe

Obrada vaših ličnih podataka u drugačije svrhe u odnosu na one koje su opisane moguća je samo ako neki pravni propis to dopušta ili vi date saglasnost za promenu svrhe obrade podataka. U slučaju dalje obrade podataka u svrhe drugačije u odnosu na one, za koje su prvobitno podaci prikupljani, pre dalje obrade ćemo vas obavestiti o tim svrhama i stavićemo vam na raspolaganje sve dodatne informacije koje su za to merodavne.

8 Automatizovane odluke o pojedinačnim slučajevima ili mere za profilisanje

Za donošenje odluka ne koristimo automatizovane postupke obrade – uključujući profilisanje.

9 Izmene ove izjave o zaštiti podataka

Aktuelna verzija ove Izjave o zaštiti podataka se uvek može pozvati u aplikaciji pod stavkom menija „Informacije“.

Stanje: Januar 2021