Naknadno podešavanje visine

Активирајте Геберит видео садржај

Vaša trenutna podešavanja ne dozvoljavaju korišćenje ovog sadržaja. Da li želite da aktivirate kategoriju „Komfor/analiza“ kolačić? Dodatne informacije možete pogledati uizjavi o zaštiti podataka.

Zahvaljujući sofisticiranoj tehnici montaže, visina Geberit ONE WC šolje se može lako podesiti bez potrebe za otvaranjem predzidne instalacije, čak i godinama nakon što je WC šolja prvobitno postavljena. Integrisana mogućnost podešavanja visine pruža fleksiblnost generacijama koje dolaze.

Geberit ONE