Poklopac sa funkcijom sporog spuštanja

WC poklopac sa funkcijom sporog zatvaranja

Poklopac WC šolje se zatvara nežno i tiho zahvaljujući mehanizmu za sporo zatvaranje. Bez obzira na to koliko se poklopac snažno pomera, uvek će se sporo zatvoriti, a to sprečava i habanje materijala.

Kupatilske serije