Geberit Srbija

Zaštita od požara sa Geberitom

Sprečite širenje požara

Rizici koje nose kućne instalacije

  • Geberit ispitivanje vatrootpornosti u Zavodu za proveru materijala Univerziteta u Štutgartu

Neobezbeđeni provodnici omogućavaju brzo širenje požara između prostorija i spratova. Preventivna zaštita od požara sprečava ili odlaže požar kako bi ljudi bili na bezbednom kada dođe do vatre i dima.

Rešenja za sanitarne instalacije

  • Geberit rešenje za pregrađivanje šahte u cilju zaštite od požara

Pregrađivanje putem dozvoljenih protivpožarnih obujmica kompanije Geberit

Geberit sistemi ispunjavaju relevantne pravne zahteve po pitanju zaštite od požara, a odgovarajuće potvrde su dostupne. Zahvaljujući sistemskoj tehnici minimalni su troškovi projektovanja i montaže.

Proizvodi za zaštitu od požara kompanije Geberit

  • Predzid Geberit Duofix

Instalacioni sistem Geberit Duofix u kombinaciji s odgovarajućim pregradnim zidovima prikladan je za protivpožarno odvajanje u trajanju od 90 minuta.

Geberit Duofix

  • Geberit protivpožarna obujmica RS90 Plus

Geberit protivpožarna obujmica RS90 Plus sprečava da se u slučaju požara vatra proširi preko odvodnog sistema. Zbog dejstva toplote dolazi do nadimanja materijala proizvoda u protivpožarnoj obujmici, potpunog stezanja kanalizacione cevi i time se zatvara prelaz ka drugim spratovima ili prostorijama.