Geberit Srbija

Alati i pribor

Brz napredak u radu sa elektrohidraulikom

 • Geberit Mepla čeljusti za stiskanje

Pomoću Geberit čeljusti za stiskanje, obujmica za stiskanje i međučeljusti izvode se dozvoljena stiskanja. Ovi alati se koriste kao baza sistemskih dozvola.

 • Alati za stiskanje kompanije Geberit sa osvetljavanjem pritisne tačke nudi dobru vidljivost u tamnim ćoškovima
 • Ergonomsko rukovanje alatom za stiskanje sa neklizajućom i kompaktnom drškom
 • Kompaktan i lak sa velikom snagom
 • Podesan i za uske situacije gradnje
 • Tanka i neklizajuća drška za bezbedno rukovanje
 • Elektrohidraulički pogon
 • Dobra vidljivost u tamnim ćoškovima zahvaljujući integrisanoj LED lampici (alati za stiskanje kompanije Geberit ACO 203/ECO 203)
 • Zahvalan za održavanje zbog motora bez četkica (alati za stiskanje kompanije Geberit ACO 203)

Pregled Geberit alata za stiskanje

Alat za stiskanje       Geberit Mepla Geberit Mapress  
Geberit Mepla ručni alat za stiskanje - H <1,7 kg 16–26   Primenjivo bez čeljusti za stiskanje
ACO 103plus [1] A 1,7 kg 16-40 12-35 Sa Bluetooth® za NovoCheck aplikaciju
ACO 203plus [2] A 2,8 kg 16-75 12-66,7 Sa LED osvetljenjem.
Sa Bluetooth® za NovoCheck aplikaciju
ACO 203 XLplus [2XL] A 3,8 kg 16–75 12–108 Sa LED osvetljenjem.
Sa Bluetooth® za NovoCheck aplikaciju
ECO 203 [2] N 3,2 kg 16–75 12–54 Sa osvetljenjem
ECO 301 [3] N 5,0 kg   12–108  
HCPS* [3] N 14,2 kg   76,1–108 Za VDS kompatibilne uređaje108 bez prethodnog stiskanja

Legenda:
H = ručni uređaj; A = sa akumulatorom; N = sa mrežnim kablom
x kg: Težina ručnog uređaja uključujući akumulator bez alata za stiskanje
* HCPS isporučen sa sopstvenim čeljustima za stiskanje, koja nisu kompatibilna sa drugim uređajima

 • Čeljusti za stiskanje za cevi Mepla
 • Čeljusti za stiskanje za cevi Mapress
Čeljusti za stiskanje kompanije Geberit nove generacije:
 • Bez servisiranja tokom celog radnog veka
 • Može da se proveri pomoću Geberit PowerTest ispitivanja
 • Dostupan za Geberit Mepla [2]
Geberit čeljusti za stiskanje kompanije:
 • Visoka vrednost
 • Dug radni vek
 • Za dimenzije do 35 mm za metalne cevi odn. do 50 mm za višeslojne cevi
 • Za klase kompatibilnosti [1], [2] i [3]
 • Dostupan za Geberit Mepla [1] i Geberit Mapress [1], [2] i [3]
 • Za veće dimenzije se koriste Geberit obujmice za stiskanje
 • Zaustavni mehanizam fiksira Geberit obujmicu za stiskanje na Geberit Mapress spojnom elementu
 • Međučeljusti Geberit Mapress ZB 221 za stiskanje većih dimenzija cevi od 42 mm
 • Pogodno za Geberit Mepla i Geberit Mapress
 • Male, lagane i robusne
 • Jednostavno rukovanje sa integrisanim zaustavnim mehanizmom koji drži obujmicu za stiskanje kompanije Geberit na spojnom elementu
 • Za dimenzije od 35 mm kod metalnih cevi odn. 63 mm kod višeslojnih cevi
Geberit međučeljusti za primenu sa Geberit obujmicama za stiskanje
Međučeljusti   Dimenzije Sistem
ZB203 [2] 63, 75
35, 42, 54, 66,7
Geberit Mepla
Geberit Mapress
ZB221 [2XL] 76,1, 88,9, 108 (1) Geberit Mapress
ZB222 [2XL] 108 (2) Geberit Mapress
ZB303 [3] 35, 42, 54 Geberit Mapress
ZB323 [3] 76,1, 88,9, 108 (1) Geberit Mapress
ZB324 [3] 108 (2) Geberit Mapress

Legenda: [n] Kompatibilnost; (1) prethodno stiskanje; (2) završno stiskanje

 • Geberit Mapress nož za rezanje R

Pored alata za stiskanje kompanije Geberit, kompanija Geberit nudi mnoštvo alata za obradu cevi velike vrednosti:

 • Geberit nož za rezanje cevi
 • Geberit cevni strugač
 • Geberit alat za odstranjivanje PP zaštite
 • Geberit čep za proveru instalacije pod pritiskom
 • Geberit alati za savijanje