Geberit Srbija

Priključci za vodu i struju u WC-u

Gledajući u budućnost

Za zahteve udobnosti sutrašnjice

  • Geberit Duofix instalacioni element sa priključkom vode i glavnim priključkom

Kada se danas ugradi konvencionalan i pouzdan WC sa dvokoličinskim ispiranjem koje štedi vodu, već za nekoliko godina možda će se javiti potreba za tuš WC šoljom i funkcijom pročišćavanja vazduha. Ovo je idealno rešenje, jer su tada već spremni potrebni priključci i na taj način se štedi na skupim radovima renoviranja.

Priprema za Geberit AquaClean tuš WC šolju

  • Geberit AquaClean Sela sa glavnim priključkom

Kompanija Geberit je prilagodila instalacione elemente za konzolnu WC šolju budućim potrebama tržišta. Sasvim svejedno da li je u pitanju Geberit Duofix ili Geberit Kombifix: svaki od ovih instalacionih elemenata je standardno opremljen praznim cevima za skriveni dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC šolju. Povrh toga, raspolažu mogućnošću pričvršćenja na praznu cev za glavni priključak. Time je već svaka montaža ispod gipsa optimalno pripremljena za kasniju ugradnju, kao npr. Geberit AquaClean tuš WC šolja.

Pripremljen za funkciju pročišćavanja vazduha

Optimalno pripremljene za buduće zahteve udobnosti su WC instalacije koje su dodatno opremljene priključnom cevi za funkciju pročišćavanja vazduha direktno iz WC šolje. Stoga kompanija Geberit preporučuje, uvek kada je to moguće, da se ugrade instalacioni elementi sa priključkom za odzračivanje (Geberit DuoFresh). Dodatni troškovi su minimalni. Osim toga, investitorima time nudite mogućnost da odmah iskoriste prednosti funkcije pročišćavanja vazduha ili da je naknadno jednostavno ugrade.

Geberit Duofix instalacioni element za priključak vode, glavni priključak i praznu cev za funkciju pročišćavanja vazduha

Integrisana prazna cev

Integrisana prazna cev i odgovarajući priključci vode za Geberit AquaClean tuš WC šolju

Integrisana prazna cev

Integrisana prazna cev i odgovarajući priključci vode za Geberit AquaClean tuš WC šolju

Vidljivi glavni priključak

Položaj vidljivog glavnog priključka

Skriveni glavni priključak

Položaj skrivenog glavnog priključka