Geberit Srbija

Servisna mreža

Geberit, Kolo, Pozzi Ginori

Geberit servisna mreža organizovana je putem distributera - partnera. Njima se obraćate sa servisno-reklamacijskim zahtevom a oni su dužni da obezbede dolazak najbližeg servisera u roku 48 sati.

Garantni list Geberit sa uslovima garancije

Garantni list Kolo sa uslovima garancije

Garantni list Pozzi Ginori sa uslovima garancije

Iz navedenog reklamacijskog postupka izuzete su sledeće grupe proizvoda:

1. Dovodni ventili predzidnih vodokotlića po pravilu se ne servisiraju u garantnom roku, već kupac eventualno reklamacijsko pravo ostvaruje zamenom proizvoda u prodavnici gde je vodokotlić kupljen.
2. Reklamacije na cevne sisteme kanalizacionih cevi i cevi za odvod (db20, PEHD, Pluvia) i dovod vode i drugih medija (Mepla, Mapress) rešava naša tehnička služba

Servisna mreža

Beograd

Hauzmajstor d.o.o.
T: +381 11 30 34 034
F:.+381 11 27 64 932
office@hauzmajstor.rs
desha.miladinovic@sbb.rs

Svet kupatila d.o.o.
Dejan Zdravković
t: +381 69 11 11 960
svetkupatila@gmail.com

Novi Sad

Hauzmajstor d.o.o.
T: +381 11 30 34 034
F:.+381 11 27 64 932
office@hauzmajstor.rs

Sombor

Termo Vod d.o.o.
Aleksandar Čerćević
T: +381 62 34 05 09
termovod@neobee.net

Niš

Hauzmajstor d.o.o.
T: +381 11 30 34 034
F:.+381 11 27 64 932
office@hauzmajstor.rs

Subotica

Fontana d.o.o.
T: +381 63 84 05 691
marketing.fontana.rs@gmail.com

Kragujevac

Vodoprom plus
T: +381 34 50 15 50
vodoprom@hotmail.com

Užice

Instalater plus
Miloš Tešić
T: +381 64 14 67 353

Vršac

SZGR Aqua Plast
Veljko Dobrosavljević
T: 381 65 44 43 737
aquaplast@live.com

Podgorica

Hidrocom d.o.o.
Mišo Mirković
T +382 67 61 76 65

Kumanovo

DBD-Komerc
1300 Kumanovo, Franc Rozman 22, naselba "Karpoš"
T: +389 31 44 24 43
F: +389 31 44 35 72
dbd_comerc@t-home.mk

Gostivar

Swiss Hydrocompany
1230 Gostivar, f.CAjle p.n.,
T/F: +389 42 287 538
swisshydrocompany@gmail.com