Parametri
Broj pisoara
kom
Broj ispiranja po danu
broj
Broj dana korišćenja godišnje
dana
Količina vode po ispiranju, standardno ispiranje
litar
Cena vode po m3, uključujući i otpadnu vodu
RSD
Napredne postavke
Količina vode po ispiranju, hibridno ispiranje
litar
Vreme čišćenja po pisoaru, sa ispiranjem
min.
Vreme čišćenja po pisoaru, rad bez vode
min.
Putni troškovi agencije za čišćenje (dolazak i odlazak)
km
Ukupno vreme čišćenja za zgradu (dnevno)
min.
Sifon bez ugradnje, rad bez vode
RSD
Sifon bez ugradnje, sa ispiranjem
RSD
Vreme potrebno za zamenu sifona
min.
Satnica, vodoinstalater
RSD
Opšte informacije
Ekološki kalkulator temelji se na sveobuhvatnoj proceni životnog ciklusa koju Geberit sprovodi uz podršku kompanije Quantis. Kompanija Quantis (Environmental Life Cycle Assessment Consultants) je konsultantska firma specijalizovana za procenu životnog ciklusa proizvoda i kompanija. Ekološki kalkulator predstavlja izbor najvažnijih parametara za donošenje odluka. Stabilizacija tih parametara olakšava procenu ekoloških uticaja i troškova različitih mogućnosti korišćenja. Rezultati se uvek moraju tumačiti u kontekstu pretpostavki koje su objašnjene u nastavku. Naglasak je na poređenju različitog načina rada.
Procena životnog ciklusa je metoda procenjivanja ekoloških uticaja proizvoda i usluga u odnosu na njihov životni ciklus, tj. svi relevantni procesi obrade uzimaju se u obzir, od vađenja sirovina preko proizvodnje i korišćenja pa sve do odlaganja. Polazeći od ovog sveobuhvatnog pristupa, procena životnog ciklusa pruža potkrepljenu osnovu za donošenje odluka, za utvrđivanje i smanjenje ekoloških uticaja. Relevantni principi, postupci i zahtevi utvrđeni su u međunarodnoj normi ISO 14040:2006.
Mi analiziramo ekološki uticaj i troškove za tri načina rada:
 • Sa ispiranjem: Ispiranje pisoara zavisi od korisnika. Precizan intenzitet upotrebe (broj ispiranja, broj dana korišćenja u godini, količina ispiranja) može se podesiti.
 • Hibridno ispiranje: Ispiranje je vremenski podešeno. Naši proračuni temelje se na jednom automatskom ispiranju na sat. Tačna količina ispiranja može se podesiti. Pisoar ima istu strukturu kao i verzija sa ispiranjem. Sve razlike koje se tiču ekološkog uticaja ili troškova, moraju se stoga objasniti na osnovu potrošnje vode.
 • Bez vode: Ovaj pisoar se ne ispira, što vodi do povećanja troškova čišćenja i održavanja. Troškovi čišćenja i održavanja mogu se podesiti. Pisoar bez vode radi bez elektronskih komponenti te su iz tog razloga ekološki uticaj i troškovi ovog sanitarnog elementa niži.
Ekološki uticaj i troškovi različitog načina rada podeljeni su na sledeće kategorije
 • Sanitarni uređaj: Sav materijal i energija povezani sa proizvodnjom komponenti pisoara i njihovim odlaganjem.
 • Voda za ispiranje: Ekološki uticaj i troškovi snabdevanja i odvodnje vode za ispiranje. Mi koristimo prosečnu evropsku mešavinu pitke vode.
 • Struja: Potrošnja struje tokom korišćenja.
 • Čišćenje: Ekološki uticaj i troškovi povezani sa čišćenjem pisoara. Troškovi čišćenja uključuju putne troškove (ličnim vozilom) agencije za čišćenje, nabavku i korišćenje sredstava za čišćenje specifičnih za pisoare, te izdatke za osoblje za čišćenje. Najveći ekološki uticaj u ovoj kategoriji su putni troškovi.
 • Održavanje: Ova kategorija pokriva ekološki uticaj i troškove održavanja pisoara. Troškovi održavanja pokrivaju putne troškove, te proizvodnju i odlaganje potrošnih delova. Najveći ekološki uticaj u ovoj kategoriji su putni troškovi.
Dodatne informacije o upotrebljenoj metodi procene ImpactWorld+ možete pronaći na http://www.impactworldplus.org/en/methodology.php
 • Opšte: Svi rezultati odnose se na period od jedne (1) godine korišćenja. Pretpostavljamo da je prosečni rok trajanja po pisoaru 20 godina. Godina korišćenja odgovara jednoj dvadesetini (1/20) broja pisoara i jednoj dvadesetini (1/20) dodatih troškova proizvodnje i odlaganja.
 • Hibridno ispiranje: Pretpostavljeno vreme korišćenja je 12 sati, tj. 12 ispiranja po danu i pisoaru.
 • Čišćenje: Svi pisoari čiste se 365 dana u godini. Pisoari "sa ispiranjem" i "hibridnim ispiranjem" čiste se jednom dnevno, a pisoar sa načinom rada bez vode čisti se dvaput dnevno. Pretpostavljamo da je satnica osoblja za čišćenje 2465 dinara.
 • Održavanje: Održavanje se kod pisoara "sa ispiranjem" i "hibridnim ispiranjem" vrši jednom godišnje, a kod pisoara bez vode tri puta godišnje. Ugrađuje se novi sifon, a stari sifon se deponuje svaki put kad se vrši održavanje. Udaljenost vodoinstalatera je 15 kilometara (pri dolasku i odlasku). Održavanje se vrši na prosečno 4 pisoara po (1) jedinici udaljenosti.
Sanitarni element
Voda za ispiranje
Struja
Čišćenje
Održavanje
Ekološki uticaj po poenima
Sa ispiranjem
Hibridno ispiranje
Bez vode
0
Trošak u dinarima
Sa ispiranjem
Hibridno ispiranje
Bez vode
0
$