Ekonomično odvodnjavanje višespratnica

Geberit Sovent

Protok koji je optimizovan za visoke zgrade
Geberit Sovent fazonski komadi sa optimizovanim protokom omogućavaju da se vertikale u visokim zgradama rasporede bez velikih troškova. Oni nekoliko puta povećavaju kapacitet cevi i otklanjaju potrebu za montiranjem paralelne odzrake.

Komplikovan zadatak za stručnjake za hidrauliku
Nagle promene pritiska u tradicionalnim vertikalama iznad određene dužine mogu da dovedu do neželjenih efekata. Nagle promene pritiska bi mogle, na primer, da dovedu do toga da u spratnim cevima priključenim na vertikalu podpritisak isisa sadržaj, odnosno da ga prekomerni pritisak izduva. Zbog toga sistemi za odvodnjavanje u mnogim visokim zgradama imaju vertikale sa velikim dimenzijama i paralelnu odzraku koja je povezana sa vertikalom u pravilnim razmacima.

Ekonomična alternativa tradicionalnim cevima za odvodnjavanje
Zahvaljujući Geberit Sovent fazonskim komadima, Geberit može da ponudi ekonomičnu i potpuno tehnički razvijenu alternativu tradicionalnom dizajnu sistema za odvodnjavanje u visokim zgradama. Sovent fazonski komadi sprečavaju stvaranje hidrauličkih džepova u vertikali koji nastaju usled spratnih priključaka, pa na taj način poboljšavaju koeficijent oticanja vertikale. Istovremeno Sovent fazonski komadi obezbeđuju dotok vazduha između priključne cevi i vertikale, što omogućava eliminaciju paralelnih odzraka. Pored toga, odeljak sprečava da pena ili višak vode dospeju u priključnu cev.

Kompatibilnost sa sistemom i solidnost
Geberit Sovent fazonski komadi su dostupni za vertikale sa prečnikom od 110 mm ili 160 mm. Oni se prave od otpornog plastičnog jedinjenja PE-HD i mogu da se kombinuju sa kanalizacionim cevima Geberit PE ili Geberit Silent-db20.Tradicionalni priključak između spratne cevi i vertikale Geberit Sovent
Kada se voda u vertikali spoji sa vodom iz spratne cevi, može da dođe do podpritiska ili prekomernog pritiska koji dovode do neželjenih posledica usled isisavanja ili izduvavanja sadržaja iz cevi. Ovi hidraulički optimizovani fazonski komadi za spratne priključke omogućavaju da dimenzije vertikala budu manje i da se eliminišu paralelne odzrake, čime se štedi na troškovima i prostoru.