Dodatna fleksibilnost, poboljšane performanse

Geberit Mepla sistem od višeslojnih cevi

Prednosti sintetičkih i metalnih sistema
Geberit Mepla sistem od višeslojnih cevi kombinuje prednosti sintetičkih i metalnih materijala proizvoda. Na taj način se obezbeđuje brzo napredovanje radova na lokaciji gradnje u skladu sa primenjivim standardima i propisima. Mepla može da se koristi fleksibilno i brzo, i trajno je otporna na curenje.

Otporan na koroziju, dugotrajan i lagan
Cevi Geberit Mepla su otporne na koroziju i lagane, a imaju veću unutrašnju stabilnost i trajnost nego plastične cevi. Ovaj sistem je testiran prema standardu EN ISO 21003, tako da poštuje sve uobičajene standarde. Pogodan je za korišćenje sa svim kvalitetima vode za piće, bez potrebe za prethodnom analizom vode, a može da se koristi u instalacijama za vodu za piće i grejanje.

Ekonomična superiornost
Fleksibilne cevi i brza i pouzdana tehnologija priključivanja čine sistem Geberit Mepla ekonomičnim. U poređenju sa drugim tehnikama montaže, on postiže uštedu na troškovima i do 20 procenata, pošto je potrebno manje materijala za cevi i posla, kao i manje spojnih elemenata. Geberit MeplaTherm dopunjava asortiman cevima i spojnim elementima za instalacije grejanja. Dostupni su spojni elementi za stiskanje od PVDF-a, mesinga i bronze.

Brzi pregled prednosti proizvoda


10 dobrih razloga za sistem Geberit Mepla

1

Velika stabilnost

Višeslojna cev kombinuje prednosti dva tipa materijala proizvoda

Korišćenjem najkvalitetnije plastike zajedno sa ukrštenim polietilenom i aluminijumom kombinuju se prednosti plastike sa prednostima metalnih cevnih sistema. Debeli sloj aluminijuma obezbeđuje visok nivo stabilnosti i izuzetnu mehaničku snagu.

2

Može da se savija rukom ili alatom za savijanje

Za fleksibilnu i pouzdanu upotrebu na lokaciji gradnje

Geberit Mepla cevi od 16 mm i 20 mm mogu lako da se saviju rukom. Fleksibilne su i jednostavno se postavljaju. Za veće dimenzije, do 50 mm, može da se koristi alat za savijanje.

3

Kvalitet šava vara

Homogeni omotač za najbolja svojstva savijanja

Homogeni sloj aluminijuma koji je zavaren po dužini na Geberit Mepla cevima pomoću svog glatkog šava vara garantuje najveći mogući stepen bezbednosti i kvaliteta. Usled toga, aluminijumski sloj se ne preklapa. Cev se podjednako savija u svim pravcima. Prema tome, šav vara određuje kvalitet cevi.

4

Curi nestisnuto

Nestisnuti spojni elementi se jasno vide prilikom ispitivanja pritiska

Nestisnuti Geberit Mepla spojni elementi cure kada se podvrgnu probama pritiska pomoću vode. Voda ističe iz nestisnutih priključaka čak i pri niskim probnim pritiscima i tokom probe pritiska do 15 bara. Ispitivanje pritiska može uspešno da se dovrši tek kada su svi spojni elementi stisnuti.

5

Vodič za čeljusti za stiskanje

Greške pri stiskanju nisu moguće

Zahvaljujući istaknutom vodiču za čeljusti na spojnom elementu, čeljusti za stiskanje se pozicioniraju upravo na ono mesto gde treba. Na taj način se sprečava da spoj sklizne ili da se stisne na pogrešnom mestu. Zahvaljujući tome, ne dolazi do neuspešnih stiskanja i obezbeđuje se pouzdan i dugotrajan priključak.

6

Sila koja drži fiting

Montažu obavlja jedna osoba

Posebni plastični zubi na plastičnim spojnim elementima i umetnutim podloškama na metalnim spojnim elementima postižu visok nivo sile zadržavanja i sprečavaju da spojni element isklizne iz cevi tokom sklapanja. Zahvaljujući tome, jedna osoba je dovoljna za montiranje, pozicioniranje i stiskanje sistema cevi.

7

Dubina uvlačenja cevi

Pouzdano ispitivanje pre montaže i tokom stiskanja

Dubina uvlačenja cevi se uvek jasno vidi. Na taj način se obezbeđuje da se tokom montaže cev ispravno smešta u spojni element i da može da se stisne. Tokom preliminarne montaže sistema cevi, pozicija cevi može da se proveri jednim pogledom.

8

Manje tačaka pričvršćenja

Bez linearnog širenja usled promena temperature

Posebni sastav Geberit Mepla cevi sa debelim slojem aluminijuma sprečava širenje cevi usled promena u temperaturi. Zbog toga je za montažu potrebno manje tačaka pričvršćenja nego za tradicionalne plastične cevi.

9

Zatezna čvrstoća

Bezbednost za velika opterećenja

Ogromna jačina na kidanje Geberit Mepla stisnutog spoja obezbeđuje pouzdane i dugotrajne priključke. Kvalitet steznih veza se neprestano proverava i višestruko premašuje vrednosti koje su zacrtane standardima. To garantuje visoke standarde pouzdanosti, čak i kod cevnih sistema koji se podvrgavaju velikim opterećenjima.

10

Unutrašnja površina cevi

Glatko poput stakla za minimalno prianjanje

Unutrašnji plastični sloj Geberit Mepla cevi ima površinsku hrapavost od samo 0,0009 mm. To znači da postoji veoma malo trenja koje bi sprečavalo protok vode preko površine, čime se omogućavaju veće brzine protoka. Kamenac i biološke supstance teže prianjaju za glatke površine. PE-Xb Gebesil visokog kvaliteta predstavlja izum kompanije Geberit.

Geberit Mepla spojni elementi obuhvataju tri sigurnosne mere: Dubina uvlačenja cevi je uvek potpuno vidljiva i u svakom trenutku pokazuje ispravan položaj cevi na spojnom elementu. Izbočina na spojnom elementu određuje poziciju alata i obezbeđuje precizno stiskanje. Konačno, nestisnuti spojevi mogu jasno da se prepoznaju tokom probe pritiska. Pored spojnih elemenata od PVDF-a, na raspolaganju je i širok asortiman spojnih elemenata od bronze ili mesinga za navojne spojeve.


Geberit Mepla višeslojne cevi su sačinjene od tri sloja. Spoljni plastični sloj od PE-HD (izuzetno gustog polietilena) štiti od korozije i mehaničkih oštećenja. Srednji aluminijumski sloj daje cevi stabilnost, savitljivost i difuznu nepropusnost. Unutrašnji sloj od PE-Xb (ukrštenog polietilena) je otporan na koroziju i bezbedan za hranu, tako da može da se koristi za sve kvalitete vode za piće bez potrebe za prethodnom analizom vode za piće.


Primene sistema Geberit Mepla
Cevi za vodu za piće za toplu i hladnu vodu do 70 °C, PN10
Slana voda
Potpuno ili delimično desalinizovana, osmozom obrađena, kao i omekšana voda
Kišnica i površinska voda do pH vrednosti > 6,0
Otvoreni i zatvoreni vodeni krugovi
Cevi za grejanje za radijatorski priključak do 85 °C, PN10
Cevi za hlađenje od -10°C do +40°C, PN10
Sistemi sa komprimovanim vazduhom do 10 bara