Pouzdano snabdevanje toplotom

Geberit sistemi za grejanje

Za dobro grejanje
Sistemi za snabdevanje zgrada toplotom moraju da pouzdano prenose toplu vodu iz sistema za grejanje do radijatora i grejnih ploča uz najveći mogući toplotni otpor, a najmanji mogući otpor toka. Zahvaljujući pametnim rešenjima napravljenim od ugljeničnog čelika ili kompozitnih materijala, kao i spojnim elementima za stiskanje, Geberit nudi prilagođena rešenja sa izuzetno visokim bezbednosnim karakteristikama i optimizovanom hidraulikom.

Adapteri za kombinovanje različitih sistema
Dostupan je niz adaptera za povezivanje metalnih cevnih sistema sa nemetalnim, na primer, radi ekonomičnih spratnih priključaka.