Higijenski, udoban, bezbedan

Uređaj za ispiranje WC-a za javne i polujavne prostore

Jednostavna atraktivnost, trostruka udobnost

Higijenski čisto i dobro ispiranje u javnom ili polujavnom WC-u uvek je udobno za korisnike. Zahvaljujući bezbednom uređaju za beskontaktno ispiranje WC-a sa infracrvenim aktiviranjem, možete koristiti tri načina za pouzdano aktiviranje ispiranja prilikom svake upotrebe: automatski kada korisnik izađe iz WC-a, pomeranjem ruke prema senzoru ili mehaničkim aktiviranjem u slučaju nestanka napajanja. Intervali ispiranja sprečavaju stagnaciju u cevi za vodu za piće. Na ovaj način, WC uvek ostaje higijenski svež, čak i ako nije korišćen neko vreme. Uređaj za ispiranje WC-a radi na izuzetno niskom naponu i može da se montira ili naknadno postavi za nekoliko minuta.

Sve je sveže dodirom na dugme: uređaj za ispiranje WC-a sa daljinskim upravljačem

Za udobno aktiviranje ispiranja u sanitarnim prostorima bez prepreka, daljinsko aktiviranje ispiranja na dugme ili prekidač pruža ugodnu dodatnu mogućnost za ručno ispiranje pomoću tipke za aktiviranje. Po vašoj želji, aktiviranje ispiranja može da se pokrene pomoću prekidača na mehanizmu za podizanje ili dugmeta na konzoli pomoću radio komunikacije ili kabla.