Impresum

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
11000 Beograd
Srbija
info.beograd@geberit.com

Uredništvo

Geberit International AG
Korporativne komunikacije
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
corporate.communications@geberit.com

Dizajn

Futurecom AG
Hardturmstrasse 133
CH-8037 Zürich
info@futurecom.ch
www.futurecom.ch

Tehnička realizacija

e-Spirit AG
Barcelonaweg 14
DE-44269 Dortmund
info@e-spirit.com

Poslovna saradnja

Geberit Verwaltungs AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
corporate.information.services@geberit.com